Nieuws

BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Bewustzijn. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Welke bewustwordingsmaatregelen heeft uw organisatie getroffen? En hoe verhouden deze zich tot de implementatie van de BIC? Hoe heeft uw organisatie gereageerd op...

Van onze buitenland correspondent

Niet alleen werd de conferentie bezocht door 12.000 deelnemers, er waren maar liefst meer dan 550 sprekers, twee ministers, een staatssecretaris en de Prime Minister, Theresa May (inmiddels voormalig premier). Op de beursvloer waren stands van meer dan 400 exposanten. Buiten was in een aparte tent speciale aandacht voor MMC...

Kijkje in de keuken van De Woonplaats en Previder

Hans Lesscher (directeur Odin Groep) heette namens Previder iedereen welkom en vertelde in het kort iets over het ontstaan van zijn bedrijven. Daarna gaf Joop Schoppers van De Woonplaats een presentatie over hoe zij vanuit het I&A-beleid tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Zo kent De Woonplaats in het beleid een...

Samenwerking Stroomversnelling en CorpoNet

Inmiddels is de standaard voor NOM-monitoring gerealiseerd (Energieprestatie Monitoring Norm). En dat is goed nieuws want daarmee wordt voorkomen dat corporaties geconfronteerd worden met verschillende ‘smaken’ data van verschillende leveranciers, die niet goed uitgewisseld kunnen worden en behoorlijk van kwaliteit kunnen verschillen. De volgende stap in de ontwikkeling van de...

Van onze buitenland correspondent

Studiereis Disruptive Innovators Network (DIN) in NL Van 11 tot en met 13 juni 2019 brachten 21 leden van het Engelse Disruptive Innovators Network een bezoek aan Nederland. Deze groep deelnemers bestond uit Chief Executives, Heads of Research, Managing Directors, Innovation Managers, Heads of ICT en Board members van 15...

BIC news: Privacy en Informatieveiligheid onder controle

De SIG BIC heeft daarom besloten een zogenaamd 'verbindingsdocument' te ontwikkelen. Om hiermee corporaties meer handvatten te bieden bij het implementeren en borgen binnen hun organisatie van zowel bestuurlijke ‘zorgplichten’ als Informatiebeveiliging en Privacy/AVG (lees: verwerking van persoonsgegevens). Voor onze leden is bovengenoemd document hieronder te downloaden.

BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Controle & Audit. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Hoe controleert uw organisatie de implementatie van de BIC? Welke controls heeft u ingeregeld en wat is uw auditcyclus? Voelt u...

Gluren bij de overburen

De eerste dag van hun tweedaagse trip werd gebruikt voor bezoeken aan Woonforte in Alphen aan den Rijn en Mitros in Utrecht. Doel van deze reis was om onze Engelse bezoekers te informeren over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse corporatie-sector en de Nederlandse gastheren kennis te laten maken met een...

BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Het tweede thema waar we aandacht aan besteden is Implementeren & Bijsturen. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Wat viel in uw organisatie op bij de implementatie? Welke aspecten waren belangrijk of welke implementatie-methode heeft u opgepakt? Behoefde uw...