KENNIS MOET JE DELEN, CORPONET DOET HET
Door samen te werken aan informatiebeveiliging, de referentie architectuur en digitalisering in de corporatiesector.
Meer over CorpoNet
DE 2030-DIALOOG
Bouw mee aan een visie voor onze sector, waarmee we de toekomst aankunnen.
bekijk de 2030 dialoog

CORA

Een referentiearchitectuur. De CORA biedt woningcorporaties een handvat, een gemeenschappelijk kader, waarmee zij profiteren van de kennis en ervaring van andere woningcorporaties.

VERA

Een eenduidig gegevensmodel. Standaard koppelingen voor maximale uitwisselbaarheid van gegevens tussen applicaties. Binnen een corporatie en in de keten.                                                  

BIC

De Baseline Informatie-beveiliging (woning) Corporaties is het normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van woningcorporatie informatie-(systemen) bevordert.                

BIC BUILDING BLOCKS

De BBB zijn behapbare elementen die de regelgeving praktisch en overzichtelijk maken voor woningcorporaties. Een set ondersteunende documenten voor de praktische implementatie van de BIC.

STANDAARDISATIE

Data (= gegevens) worden steeds belangrijker, ook voor sociale huisvesters. Corporaties maken veel gebruik van data. Niet alleen bij de dienstverlening aan huurders, of bij operationele taken als onderhoud, maar ook als bron voor beleid en bij de toetsing op de uitvoering daarvan zijn eenduidige gegevens nodig. Er zijn al heel veel data beschikbaar uit administraties en daar komen steeds meer gegenereerde realtime data uit allerlei apparaten, sensoren of processen bij. Data komen dus ook uit andere bronnen dan de corporatie zelf. De mogelijkheid om deze data betrouwbaar te verwerken en te analyseren valt of staat met standaardisatie. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en een gemeenschappelijke taal (standaard) spreken.

Een mooi voorbeeld is de energietransitie. Corporaties hebben (samen met gemeenten) de opdracht om uiterlijk in 2050 tot een CO2-arm gebouwde omgeving te komen. Veel partijen moeten hiervoor samenwerken en om tot de juiste maatregelen te komen, moeten data gedeeld worden. Dat gebeurt nu nog maar beperkt, mede door de verschillende ‘talen’. Standaardisering levert betere informatie op; hard nodig bij deze (digitale) integrale aanpak.

De uitdagingen voor de corporatiesector (zie De 2030-dialoog) zijn te groot om door een enkele organisatie aan te pakken. Vaak is hergebruik van ontwikkelingen mogelijk. Hiervoor is een aanjager nodig, een kennisbank, adviseur, toetser en regisseur. Samen met andere partijen in onze sector (Aedes, DVS) vult CorpoNet die rol in. Om dit proces te versnellen zet CorpoNet twee producten in: de CORA als referentie-architectuur voor het efficiënt inrichten van processen en informatievoorziening en de VERA als standaard voor data en de uitwisseling ervan in informatieketens. Beide zijn open standaarden, die bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

Om onze rol als open source kennisplatform te kunnen vervullen, is CorpoNet afhankelijk van haar leden. Meer leden, meer input. Meer input, meer kennis en expertise. Hoe meer kennis en expertise, hoe slimmer, breder en duurzamer de oplossingen die we samen bedenken. En dat is goed voor ons allemaal.

LAATSTE NIEUWS

Heb jij je al aangemeld voor de ALV+ dag op 16 maart? Doe het nu gelijk even – aanmelden voor...
We willen jullie graag wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan de publieke review van het afsprakenstelsel DSGO Daar...
CorpoNet start met een nieuwe initiatief; een Information Sharing and Analysis Centre voor woningcorporaties (WoCo-ISAC). De praktische invulling van deze...

Agenda

29 maart 2023

Ga je mee, samen met de ambassadeur van CorpoNet op studiereis naar Engeland?

3 april 2023

Dankzij kunstmatige intelligentie, robotica, internet of things, big data, blockchain of 3D-Printing verandert het bezit van woningcorporaties langzaam maar geleidelijk in bijna zelfdenkende entiteiten: smart buildings. Misschien loopt het zo’n vaart niet …? Vooruitzien is regeren. Daarom werken De Alliantie, Kleurrijk Wonen, Cazas Wonen, Parteon en Trivire samen in een zogenaamde CoP (community of practise) aan het digitale huis van de toekomst.

4 april 2023

Eind maart 2022 zijn 8 woningcorporaties getroffen door een ransomware-aanval. Nu, na 1 jaar, hebben zij nog steeds te maken met de nasleep ervan. Wat is er gebeurd en wat betekent zo’n hack voor een corporatie? De impact is waarschijnlijk veel groter dan je denkt. Deze webinar wordt herhaald op 19 april.

5 april 2023

CorpoNet leden worden van harte uitgenodigd door BCNPHA om mee te doen met het BC-Holland Housing Innovation Lab. Net als KennsiBites zijn het online ‘webinars’ van 45 minuten. In de sessie van 5 april Technology: Headache or Help? met Alex Veen van Be Informed.

Kunnen wij je verder helpen?