3 in 1 NETWERKDAG - DURF JIJ HET AAN?
Drie netwerken - CorpoNet + UGA Usergroup Aareon + Woondynamics - nodigen al hun leden uit om op 28 maart naar Landgoed de Horst (Driebergen) te komen voor een bijzondere netwerkdag gecombineerd met de (eigen) Algemene Ledenvergadering. Het belooft een boeiende en leerzame dag te worden met volop inspiratie en netwerkmogelijkheden.
Aanmelden
KENNIS MOET JE DELEN, CORPONET DOET HET
Door samen te werken aan informatiebeveiliging, de referentie architectuur en digitalisering in de corporatiesector.
Meer over CorpoNet
DE 2030-DIALOOG
Bouw mee aan een visie voor onze sector, waarmee we de toekomst aankunnen.
bekijk de 2030 dialoog

CORA

Een referentiearchitectuur. De CORA biedt woningcorporaties een handvat, een gemeenschappelijk kader, waarmee zij profiteren van de kennis en ervaring van andere woningcorporaties.

VERA

De datastandaard voor en door woningcorporaties.

Vanaf april 2023 wordt VERA bij Aedes Datastandaarden verder ontwikkeld en beheerd.                                              

BIC

De Baseline Informatie-beveiliging (woning) Corporaties is het normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van woningcorporatie informatie-(systemen) bevordert.                

BIC BUILDING BLOCKS

De BBB zijn behapbare elementen die de regelgeving praktisch en overzichtelijk maken voor woningcorporaties. Een set ondersteunende documenten voor de praktische implementatie van de BIC.

STANDAARDISATIE

Data (= gegevens) worden steeds belangrijker, ook voor sociale huisvesters. Corporaties maken veel gebruik van data. Niet alleen bij de dienstverlening aan huurders, of bij operationele taken als onderhoud, maar ook als bron voor beleid en bij de toetsing op de uitvoering daarvan zijn eenduidige gegevens nodig. Er zijn al heel veel data beschikbaar uit administraties en daar komen steeds meer gegenereerde realtime data uit allerlei apparaten, sensoren of processen bij. Data komen dus ook uit andere bronnen dan de corporatie zelf. De mogelijkheid om deze data betrouwbaar te verwerken en te analyseren valt of staat met standaardisatie. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en een gemeenschappelijke taal (standaard) spreken.

Een mooi voorbeeld is de energietransitie. Corporaties hebben (samen met gemeenten) de opdracht om uiterlijk in 2050 tot een CO2-arm gebouwde omgeving te komen. Veel partijen moeten hiervoor samenwerken en om tot de juiste maatregelen te komen, moeten data gedeeld worden. Dat gebeurt nu nog maar beperkt, mede door de verschillende ‘talen’. Standaardisering levert betere informatie op; hard nodig bij deze (digitale) integrale aanpak.

De uitdagingen voor de corporatiesector (zie De 2030-dialoog) zijn te groot om door een enkele organisatie aan te pakken. Vaak is hergebruik van ontwikkelingen mogelijk. Hiervoor is een aanjager nodig, een kennisbank, adviseur, toetser en regisseur. Samen met andere partijen in onze sector (Aedes, DVS) vult CorpoNet die rol in. Om dit proces te versnellen zet CorpoNet twee producten in: de CORA als referentie-architectuur voor het efficiënt inrichten van processen en informatievoorziening en de VERA als standaard voor data en de uitwisseling ervan in informatieketens. Beide zijn open standaarden, die bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

Om onze rol als open source kennisplatform te kunnen vervullen, is CorpoNet afhankelijk van haar leden. Meer leden, meer input. Meer input, meer kennis en expertise. Hoe meer kennis en expertise, hoe slimmer, breder en duurzamer de oplossingen die we samen bedenken. En dat is goed voor ons allemaal.

LAATSTE NIEUWS

Op dinsdag 6 februari werd door Rick Verdoes en Danny de Weille van onze kennispartner Pentest bij Woonforte in Alphen...
De afdeling Datastandaarden van Aedes verwacht in 2024 op deze 5 standaarden te kunnen versnellen. 1. Digitale inkomensverklaring Met stip...
In maart 2024 gaat alweer de 23ste editie van deze benchmark voor woningcorporaties van start. Aanmelden kan hier Goed om...

Agenda

4 maart 2024

De Referentie Digitaliseringsvisie RDV 1.0 is inmiddels opgeleverd, wat ging er aan vooraf en wat zijn de belangrijkste leerpunten? Je hoort het tijdens deze KennisBite.

12 maart 2024

Bij het werken aan de Referentie Digitaliseringsvisie (RDV) kwam het regelmatig naar voren: corporaties worstelen met de vraag wie er ‘eigenaar’ van digitalisering is. Traditioneel I&A, maar is dat vol te houden? In deze KennisBite gaat Luc Wolfs hier dieper op in, samen met Esther Dassen niet van I&A maar … HR!

19 maart 2024

Kennis opdoen en netwerken dat is CorporatieGids LIVE: een kennisdag pur sang.

27 maart 2024

Hoe draagt digitale samenwerking bij aan onze opgaven in de bouw? Wat is digiGo? Welke aanpak hanteert digiGo? Welke projecten richten zich op de woningbouw? En met welke partners wordt er samengewerkt? Antwoorden krijg je tijdens het webinar.

Kunnen wij je verder helpen?