ZIEN WE JE OP 2 NOVEMBER bij de BIC 4.0 LANCERING?
BIC 4.0 feestelijke lancering en praktisch handreikingen voor de toepassing, in het Van der Valk Hotel Tiel
naar agenda en aanmelding
KENNIS MOET JE DELEN, CORPONET DOET HET
Door samen te werken aan informatiebeveiliging, de referentie architectuur en digitalisering in de corporatiesector.
Meer over CorpoNet
DE 2030-DIALOOG
Bouw mee aan een visie voor onze sector, waarmee we de toekomst aankunnen.
bekijk de 2030 dialoog

CORA

Een referentiearchitectuur. De CORA biedt woningcorporaties een handvat, een gemeenschappelijk kader, waarmee zij profiteren van de kennis en ervaring van andere woningcorporaties.

VERA

De datastandaard voor en door woningcorporaties.

Vanaf april 2023 wordt VERA bij Aedes Datastandaarden verder ontwikkeld en beheerd.                                              

BIC

De Baseline Informatie-beveiliging (woning) Corporaties is het normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van woningcorporatie informatie-(systemen) bevordert.                

BIC BUILDING BLOCKS

De BBB zijn behapbare elementen die de regelgeving praktisch en overzichtelijk maken voor woningcorporaties. Een set ondersteunende documenten voor de praktische implementatie van de BIC.

STANDAARDISATIE

Data (= gegevens) worden steeds belangrijker, ook voor sociale huisvesters. Corporaties maken veel gebruik van data. Niet alleen bij de dienstverlening aan huurders, of bij operationele taken als onderhoud, maar ook als bron voor beleid en bij de toetsing op de uitvoering daarvan zijn eenduidige gegevens nodig. Er zijn al heel veel data beschikbaar uit administraties en daar komen steeds meer gegenereerde realtime data uit allerlei apparaten, sensoren of processen bij. Data komen dus ook uit andere bronnen dan de corporatie zelf. De mogelijkheid om deze data betrouwbaar te verwerken en te analyseren valt of staat met standaardisatie. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en een gemeenschappelijke taal (standaard) spreken.

Een mooi voorbeeld is de energietransitie. Corporaties hebben (samen met gemeenten) de opdracht om uiterlijk in 2050 tot een CO2-arm gebouwde omgeving te komen. Veel partijen moeten hiervoor samenwerken en om tot de juiste maatregelen te komen, moeten data gedeeld worden. Dat gebeurt nu nog maar beperkt, mede door de verschillende ‘talen’. Standaardisering levert betere informatie op; hard nodig bij deze (digitale) integrale aanpak.

De uitdagingen voor de corporatiesector (zie De 2030-dialoog) zijn te groot om door een enkele organisatie aan te pakken. Vaak is hergebruik van ontwikkelingen mogelijk. Hiervoor is een aanjager nodig, een kennisbank, adviseur, toetser en regisseur. Samen met andere partijen in onze sector (Aedes, DVS) vult CorpoNet die rol in. Om dit proces te versnellen zet CorpoNet twee producten in: de CORA als referentie-architectuur voor het efficiënt inrichten van processen en informatievoorziening en de VERA als standaard voor data en de uitwisseling ervan in informatieketens. Beide zijn open standaarden, die bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

Om onze rol als open source kennisplatform te kunnen vervullen, is CorpoNet afhankelijk van haar leden. Meer leden, meer input. Meer input, meer kennis en expertise. Hoe meer kennis en expertise, hoe slimmer, breder en duurzamer de oplossingen die we samen bedenken. En dat is goed voor ons allemaal.

LAATSTE NIEUWS

* CORA kernteam bestaande uit Arjen de Vries (Lefier), Daan Wets & Edwin Blaauboer (de Alliantie), Jan Fock (Clink Diensten),...
In CORA is het thema applicatiestrategieën na 2012 niet meer geactualiseerd. Niet zozeer omdat de behoefte er niet was, integendeel,...
Slotbijeenkomst wTCO Donderdagmiddag 28 juni jongstleden vond in de Wintertuin in Baarn de slotbijeenkomst plaats van de ICT Benchmark Woningcorporaties...

Agenda

28 september 2023

Woningstichting Rochdale wil haar huurders nu en in de toekomst blijven voorzien van goede, betaalbare woningen en de beste service. Dat gaat niet vanzelf, Rochdale transformeert hiervoor naar een datagestuurde organisatie. Hoe dat gaat hoor je in deze KennisBite.

10 oktober 2023

Ben je betrokken bij het thema gebouw- en vastgoeddata en heb je een goed beeld van welke uitdagingen er hierbij zijn binnen jouw corporatie? Dan ziet Aedes je graag op 10 oktober, bij de workshop Digitaal Gebouwpaspoort, om ervaringen uit te wisselen en met je in gesprek te gaan.

26 oktober 2023

Vertel je bestuurder dat deze KennisBite speciaal voor haar/hem bedoeld is! We hebben het over digitalisering, specifiek hoe je als bestuurder je IT manager kunt begrijpen en andersom.

2 november 2023

We zijn weer helemaal up-to-date met deze laatste versie van de BIC. Voor CorpoNet een reden om de mensen die hieraan meewerkten in het zonnetje te zetten. Maar natuurlijk ook ruimte voor praktische handreikingen, zodat iedereen snel aan de slag kan met BIC 4.0. Het programma wordt in samenwerking met onze kennispartner Avantage vormgegeven.

Kunnen wij je verder helpen?