VERA

VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling in de corporatiesector en zijn ketenpartners. VERA is gebaseerd op CORA en sluit daarmee als gegevensstandaard aan bij de processen van corporaties.

Corporaties en leveranciers werken samen aan deze standaard. VERA wordt dus door en voor de sector ontwikkeld en beheerd.

VERA

Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur​

VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector en met aanpalende sectoren. Corporaties en leveranciers werken samen om de standaard te beheren en ontwikkelen.

VERA heeft meerdere toepassingsgebieden: het standaardiseren van operationele gegevens binnen corporaties, de uitwisseling ervan met ketenpartijen en de standaardisatie van de gegevens voor prestatie-indicatoren.

Open ICT standaarden

Zonder dat je er bij stilstaat heb je dagelijks te maken met open ICT-standaarden. Deze standaarden worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven en ook door jou! Zullen we er daarom eens bij stilstaan? Want zonder dat je precies weet wat een open ICT-standaard is kun je inmiddels al lang niet meer zonder. Denk maar eens aan mobiele communicatie hiervoor maken we gebruik van onder andere GSM, GPRS en 4G. SMS gebruiken we om tekstberichten via onze mobiele telefoon te versturen, we mailen met gebruik van IMAP, SMTP, TLS en we kunnen elkaars documenten lezen dankzij PDF.

Het internet, wie kan nog zonder …, maakt gebruik van HTTPS, ODF, TCP/IP. Onze muziek, MP3, beluisteren we overal, terwijl we beelden delen met elkaar door middel van JPEG. Door deze standaarden te gebruiken kunnen we elkaar begrijpen (via onze devices) en als het open standaarden zijn kan iedereen aansluiten én kunnen we gebruikmaken van een door onszelf gekozen aanbieder. 

CorpoNet werkt aan open ICT-standaarden voor de corporatiesector. Zo is onder andere VERA ontwikkeld.

VERA, een open ICT-standaard

VERA zorgt voor uniforme, gestandaardiseerde gegevensdefinities en daarmee voor een eenduidig begrip van gegevens (=data). Veel corporaties worstelen met de kwaliteit van de gegevens. Dat gaat zowel over de naamgeving van gegevens, de velden of attributen, maar ook over de vaste waarden die gebruikt mogen worden, de “referentiedata”. Door sector-breed VERA toe te passen beperk je de ruimte voor interpretatie. Dat geldt zowel binnen de corporatie als in de uitwisseling met ketenpartners. Door VERA te gebruiken voorkom je fouten en onduidelijkheid. Door deze eenduidige interpretatie van gegevens verlopen de processen efficiënter en verlaag je de kosten. Daar heeft onze klant baat bij!
Corporaties hebben in toenemende mate te maken met het uitwisselen van gegevens met ketenpartners. Zeker als wij voor dezelfde dienst met verschillende partners te maken hebben is het handig als je elkaar kunt begrijpen (de ICT-systemen). Dat voorkomt dubbele handelingen en fouten. Als corporaties elkaar begrijpen (de ICT-systemen) is de vergelijkbaarheid van elkaars gegevens beter, handig voor benchmarking. De dVi en dPi zijn al voor een deel gebaseerd op de VERA standaard.

Stel je nu eens voor dat we VERA allemaal zouden gebruiken … zodat we elkaar onderling en in de keten begrijpen. Dan kunnen we samen onze data slimmer gebruiken en zelfs hergebruiken. De uitwisseling van gegevens zou sneller en efficiënter verlopen, waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen tegen lagere kosten.

De VERA-standaard

Voor de operationele gegevensuitwisseling standaardiseert VERA een service-georiënteerd landschap dat ondersteunend is aan de CORA processen. Elk van deze services of berichten vormt een stukje functionaliteit voor specifieke gegevensuitwisseling binnen deze processen. Drie voorbeelden van berichten zijn:

 • een bericht voor het verwerken van een reparatieverzoek, bijvoorbeeld tussen een portaal en een planningspakket,
 • een bericht voor het verwerken van een huuropzegging, bijvoorbeeld tussen een KCC-applicatie en het ERP,
 • een bericht voor het aanmaken van een document, bijvoorbeeld tussen een ERP en een DMS applicatie.

In de services en berichten wordt een canoniek datamodel gehanteerd. Dat wil zeggen dat er één canoniek (algemeen) data model is dat in alle services en dus in alle uitwisselingen gehanteerd wordt. Het canonieke model is generiek voor de corporatiesector. Hierdoor is er eenmalig een vertaling nodig naar het canonieke model die vervolgens meermalig (in verschillende processen) gebruikt kan worden. De service-bibliotheek die door VERA wordt opgebouwd vormt een uniform landschap van functionaliteit waarmee keten- en bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden. Door het juist combineren van deze services kunnen processen geautomatiseerd worden. De VERA standaard geeft de specificaties van de services of koppelvlakken; het is aan applicatie- leveranciers om deze specificaties in hun software te realiseren. VERA geeft geen specificatie van het interne datamodel voor opslag van gegevens of de architectuur van de applicaties.

Wat streeft VERA na?
VERA richt zich op maximale interoperabiliteit (uitwisselbaarheid) tussen applicaties. Hiervoor is aandacht voor interoperabiliteit op meerdere niveaus.

 • Op het niveau van organisaties: hoe kunnen organisaties samenwerken en welke uitwisseling hoort hierbij?
 • Op het niveau van betekenis: wat bedoelen we wanneer we het over een overeenkomst hebben, welke velden horen hierbij?
 • Op het niveau van structuur: in welke structuur steken we de gegevens in een bericht. Bijvoorbeeld hoe de XML eruit hoort te zien.
 • Op het niveau van techniek: welk transport wordt gebruikt, hoe wordt XML verpakt om het over de lijn van A naar B te versturen?

Op al deze niveaus heeft VERA voor ogen om de interoperabiliteit te verbeteren door te standaardiseren.

Stichting VERA
De stichting is de juridische entiteit die eigenaar is van de standaard. De stichting heeft tot doel om de standaard de beheren en door te ontwikkelen. Daarnaast is het een platform waar partijen in de corporatiesector bij elkaar komen en kennis met elkaar delen op het gebied van gegevensuitwisseling.

Missie

De missie van VERA is:

VERA realiseert standaardisatie van informatie-uitwisseling in de corporatiesector door ketenpartners te verbinden.

Wij bevorderen zowel de interne als externe ketenintegratie en standaardisatie van de informatievoorziening binnen de corporatiesector. De ketenpartners zijn onder meer corporaties en ICT-leveranciers.

Visie

De visie van VERA is:

VERA voorziet in de standaard voor eenduidige informatievoorziening van woningcorporaties, met als doel vergroting van transparantie en de reductie van complexiteit en kosten, zodat zij zich kunnen concentreren op kerntaken zonder belemmerd te worden door IT-afhankelijkheden.

VERA is dé autoriteit voor standaardisatie van informatie-uitwisseling voor alle woningcorporaties en haar ketenpartners. VERA vult haar rol in door samenwerking, kennisdeling en ontwikkeling, beheer en ondersteuning van open standaarden en kwaliteitsborging middels certificering.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn: Samen  –  Transparant  –  Onafhankelijk

 

Bestuur

 • Jurgen de Ruiter
  Parteon, voorzitter
 • Jan Fock
  Vestia
 • Roy  Bakker
  SWEMP
 • Jeroen Kuiper
  Aareon
 • Roland Sweigl
  Mooiland

 

Stuurgroep

 • Jeroen Voogt,
  Woningnet, voorzitter
 • Kobbe van Datselaar
  Zig Websoftware
 • Jos van Dixhoorn
  Datarotonde
 • Johan Gerrits
  Cegeka

 

Architectuur- en beheerteam

Het architectuur- en beheerteam verzorgt de continue verbetering van de sectorstandaard VERA. Zij nemen RFC’s in behandeling, kunnen vragen beantwoorden en werken aan structurele verbeteringen en onderhoud. Bereikbaar via info@stichting-vera.nl

 • Marcel van den Bos, voorzitter
  WoningNet
 • Martijn Vermeulen
  Bataviagroep
 • Ewout van der Wielen
  Kubion
 • Roel Ruizendaal
  Datarotonde
 • Peter Jan van de Put
  Zig Websoftware

 

Compliance aanvraag

Vul het Compliance aanvraag formulier in voor vermelding in het VERA compliance register en mail naar info@stichting-vera.nl

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen door VERA. Voor aanvullende vragen kan contact opgenomen worden door VERA leden (bestuur, stuurgroep of werkgroep).

Het streven is om binnen 4 weken de aanvraag te verwerken. Bij een goedkeuring zal uw aanvraag in het VERA compliance register verwerkt worden.