VERA

VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling in de corporatiesector en zijn ketenpartners. VERA is gebaseerd op CORA en sluit daarmee als gegevensstandaard aan bij de processen van corporaties.

Corporaties en leveranciers werken samen aan deze standaard. VERA wordt dus door en voor de sector ontwikkeld en beheerd, en ook jij kunt daaraan bijdragen. Wil je meehelpen ontwikkelen, meedenken over de definities, of heb je definities nodig die er nog niet zijn? Deel je kennis, maar óók je vragen met ons. Druk op die knop hieronder en doe mee. Met meer kennis, kunnen we meer vaart maken.

VERA

Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur​

VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector en met aanpalende sectoren. Corporaties en leveranciers werken samen om de standaard te beheren en ontwikkelen.

VERA heeft meerdere toepassingsgebieden: het standaardiseren van operationele gegevens binnen corporaties, de uitwisseling ervan met ketenpartijen en de standaardisatie van de gegevens voor prestatie-indicatoren.

Open ICT standaarden

Zonder dat je er bij stilstaat heb je dagelijks te maken met open ICT-standaarden. Deze standaarden worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven en ook door jou! Zullen we er daarom eens bij stilstaan? Want zonder dat je precies weet wat een open ICT-standaard is kun je inmiddels al lang niet meer zonder. Denk maar eens aan mobiele communicatie hiervoor maken we gebruik van onder andere GSM, GPRS en 4G. SMS gebruiken we om tekstberichten via onze mobiele telefoon te versturen, we mailen met gebruik van IMAP, SMTP, TLS en we kunnen elkaars documenten lezen dankzij PDF.

Het internet, wie kan nog zonder …, maakt gebruik van HTTPS, ODF, TCP/IP. Onze muziek, MP3, beluisteren we overal, terwijl we beelden delen met elkaar door middel van JPEG. Door deze standaarden te gebruiken kunnen we elkaar begrijpen (via onze devices) en als het open standaarden zijn kan iedereen aansluiten én kunnen we gebruikmaken van een door onszelf gekozen aanbieder. 

CorpoNet werkt aan open ICT-standaarden voor de corporatiesector. Zo is onder andere VERA ontwikkeld.

VERA, een open ICT-standaard

VERA zorgt voor uniforme, gestandaardiseerde gegevensdefinities en daarmee voor een eenduidig begrip van gegevens (=data). Veel corporaties worstelen met de kwaliteit van de gegevens. Dat gaat zowel over de naamgeving van gegevens, de velden of attributen, maar ook over de vaste waarden die gebruikt mogen worden, de “referentiedata”. Door sector-breed VERA toe te passen beperk je de ruimte voor interpretatie. Dat geldt zowel binnen de corporatie als in de uitwisseling met ketenpartners. Door VERA te gebruiken voorkom je fouten en onduidelijkheid. Door deze eenduidige interpretatie van gegevens verlopen de processen efficiënter en verlaag je de kosten. Daar heeft onze klant baat bij!
Corporaties hebben in toenemende mate te maken met het uitwisselen van gegevens met ketenpartners. Zeker als wij voor dezelfde dienst met verschillende partners te maken hebben is het handig als je elkaar kunt begrijpen (de ICT-systemen). Dat voorkomt dubbele handelingen en fouten. Als corporaties elkaar begrijpen (de ICT-systemen) is de vergelijkbaarheid van elkaars gegevens beter, handig voor benchmarking. De dVi en dPi zijn al voor een deel gebaseerd op de VERA standaard.

Stel je nu eens voor dat we VERA allemaal zouden gebruiken … zodat we elkaar onderling en in de keten begrijpen. Dan kunnen we samen onze data slimmer gebruiken en zelfs hergebruiken. De uitwisseling van gegevens zou sneller en efficiënter verlopen, waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen tegen lagere kosten.

Overtuigd? Dat hopen we en het zou fantastisch zijn als je nu direct aan de slag gaat met VERA. Ga hiervoor naar de VERA website.

Heb je meer informatie nodig, nog vragen of zou je graag praktische tips ontvangen over hoe je dan precies met VERA aan de slag kunt? Mail naar info@stichting-vera.nl