Succesvolle jubileum-bite

In een tijdsbestek van ruim één jaar KennisBites was op 29 april alweer de 25ste bite aan de beurt. CORA vulde deze KennisBite in, met een goed en zeker ook praktisch verhaal. Wil je weten waar het over ging? Je leest het in dit verslag. KennisBites worden steeds populairder en eerlijk is eerlijk ook wij...

Nog 10 dagen!

Kun je je aanmelden voor de enquête die Albert van Heugten en Jorrit van de Walle op dit moment afnemen in de woningcorporatiesector aangaande de stand van de informatiebeveiliging. Wil je meer weten over dit onderzoek, waarvan deze enquête deel uitmaakt? Lees het in dit bericht. Maar nu even de kern van onze vraag/oproep: op...

Oproep woco medewerkers

In aansluiting op dit eerder verschenen bericht, gaan we hier wat dieper in op de vraag aan woningcorporatiemedewerkers om mee te doen in de VERA klankbordgroep Standaardisatie CRM/klantportalen. De werkgroep hiervoor is recent gestart. Het betreft de gegevensuitwisseling tussen het klantportaal en het bronsysteem (ERP). We gaan dit doen met behulp van REST API’s. De...

Processenboek: oproep review

Er is hard gewerkt aan het Processenboek! Het project is een initiatief van CorpoNet en Aedes, waarbij de praktische uitvoering in handen is van VVA-informatisering en Squerist Business Transformation. Zij werken op hun beurt weer nauw samen met corporaties en stakeholders. Het spreekt voor zich dat het CORA kernteam ook een flinke rol speelt in...

Onderzoek informatiebeveiliging

Sectoronderzoek Woningcorporaties naar de stand van informatiebeveiliging Woningcorporaties vervullen een essentiële rol in de Nederlandse samenleving. Hierdoor leggen corporaties veel privacygevoelige informatie van huurders vast. Dit is aanleiding voor Jorrit van de Walle en Albert van Heugten om een onderzoek te starten naar de stand van informatiebeveiliging binnen de corporatiesector. Het doel is om te...

VERA start werkgroep

Standaardisatie CRM/klantportalen Een aantal leveranciers is voornemens de koppelingen voor CRM/klantportalen te standaardiseren. De behoefte hieraan is groot en een aantal individuele trajecten is al gestart. Met dit initiatief brengen deze partijen de initiatieven bij elkaar om tot één gedragen standaard te komen. Door een gezamenlijke standaard te ontwikkelen moeten koppelingen eenvoudiger en goedkoper worden...