Slotbijeenkomst wTCO

Donderdagmiddag 27 juni jongstleden vond in kasteel Groeneveld in Baarn de goed bezochte slotbijeenkomst plaats van de 23e editie van de wTCO, de benchmark van ICT kosten bij woningcorporaties.

Dit jaar telde de benchmark 34 deelnemers, tezamen goed voor 430.345 VHE. De deelnemers verzamelden zich na de lunch in het koele auditorium waar Maico Mariën van M&I/Partners een toelichting gaf op de cijfers van deze editie. Het kengetal ‘ICT-kosten per VHE’ gaf als gemiddelde van de deelnemers een waarde van 208 euro.

Met dit getal als uitgangspunt werden de deelnemers ingedeeld naar ERP en werd ze de vraag voorgelegd of dit kengetal (dat voor elke corporatie anders is) in het komende jaar zou gaan stijgen, dalen of gelijk blijven en met welke redenen. Na de terugkoppeling van de groepsresultaten kwamen de twee speciale thema’s van dit jaar aan de orde: de innovatiemonitor en de kosten van informatiebeveiliging. Martijn Videler van VVA presenteerde de uitkomsten van de inventarisatie en ontlokte met een aantal uitdagende stellingen de aanwezigen tot mooie en waardevolle uitspraken.

Na de pauze kwam de keynote speaker Titi van der Poel (directeur Digitale Transformatie bij Havensteder) met wat discussie opwekkende uitspraken, zoals “FTE besparen is geen doel op zich” of “van 83 naar 25 leveranciers”, over de manier waarop binnen haar organisatie ICT wordt ingezet, welke budgetten daarbij horen en hoe de digitale transformatie bij Havensteder wordt aangepakt.

Aan het einde van de bijeenkomst – inmiddels was een aantal ‘oudgedienden’ van de benchmark aangesloten – werd stilgestaan bij 23 jaar ICT Benchmarken Woningcorporaties. Daarbij werd Leen Spaans (Woonforte) als ‘trouwe deelnemer’, hij heeft alle 23 jaar deelgenomen, in het zonnetje gezet. Patrick van Eekeren van M&I/Partners, samen met Henk Korevaar en CorpoNet initiatiefnemer van de benchmark, kondigde aan dat dit zijn laatste bijdrage aan de wTCO benchmark was. Hij gaat stoppen bij M&I/Partners. De warme overdracht heeft dit jaar al plaatsgevonden, waarmee de continuïteit van de wTCO is geborgd.

Op het bordes werd Patrick bedankt voor zijn bijdrage aan 735(!) wTCO rapportages in 23 jaar! Tijdens de afsluitende borrel op het zonnige terras werden nog wat sterke verhalen uitgewisseld en hebben de eerste deelnemers zich al weer aangemeld voor de editie van 2024 (en mochten natuurlijk kiezen uit vier inspirerende managementboeken).

Meer informatie over deze benchmark vind je hier.