Samen digitaal veilig

Samen digitaal veilig is de naam van een platform, waarover zo meer, want ‘samen digitaal veilig’ dekt ook goed de landing waarom Aedes, A+, CorpoNet en De Vernieuwde Stad met elkaar samenwerken. Het doel is om kennis & ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke initiatieven te ontplooien en onze activiteiten af te stemmen voor een zo breed mogelijk bereik in onze sector.

Platform Samen Digitaal Veilig (via Aedes)
Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker en omdat we veel samenwerken is het belangrijk dat iedereen digitaal veilig werkt. Het belang is dusdanig groot dat er wetgeving mee gepaard gaat. Zo voldoen we al geruime tijd aan de AVG en horen/lezen we steeds meer over NIS2. Het platform Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW en wordt gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via Aedes kunnen woningcorporaties gratis deelnemen (in ieder geval 1 jaar) aan dit platform wat bol staat van informatie en praktische video’s over het veilig werken als woningcorporatie, samen met je medewerkers en leveranciers.
Op 12 december en 18 januari is er bij Aedes een webinar over dit platform. Ook BIC 4.0 komt aan de orde in het webinar en de door het eerder genoemde kwartet ontwikkelde Toolkit digitale weerbaarheid/cybersecurity. Meld je vooral aan!

 

Wat doet CorpoNet op dit vlak?
Informatiebeveiliging en het daarmee gepaard gaande bewustzijn van de gehele organisatie staat al lange tijd op de agenda van CorpoNet. In 2016 verscheen de eerste versie van de baseline informatiebeveiliging voor woningcorporaties kortweg BIC genoemd, waarvan recent versie 4 verscheen. In 2017 verscheen er in de reeks ‘Kennis moet je delen’ een werk van Albert van Heugten over het veiligheidsbewustzijn in relatie tot informatiebeveiliging. Albert heeft ruim 10 jaar in diverse rollen deelgenomen aan het bestuur van CorpoNet en werkt nog altijd mee in de SIG Security. Die laatste groep is vorig jaar gestart met de WoCo-ISAC. ISAC staat voor Information Sharing and Analysis Center. In een ISAC creëer je een vertrouwde omgeving voor in ons geval woningcorporaties (woco) om gevoelige en vertrouwelijke informatie over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden, maatregelen en leerpunten op het gebied van cybersecurity te delen en indien van toepassing te analyseren. En natuurlijk delen we veel kennis over dit onderwerp in onze KennisBites. Wil je meer weten over bijvoorbeeld de WoCo-ISAC, mail ons naar info@corponet.nl