Professionalisering CorpoNet – ledenraadpleging

De kracht van digitalisering

Voor en door
CorpoNet is bezig met een professionaliseringstraject en omdat CorpoNet een vereniging is, voor en door leden, doen we dit met elkaar. Daarvoor werd afgelopen 4 juli een ledenraadpleging gehouden, zodat leden kunnen meedoen en denken, vragen kunnen stellen en ook om vanuit het bestuur te vragen waar de behoefte van de leden ligt. Deze behoeften geven richting aan de professionalisering. Kortom een gelegenheid om naar elkaar te luisteren.

Samen verder
De CorpoNet bestuurders zijn overigens allemaal zelf werkzaam bij een woningcorporatie, veelal in IT/digitalisering en/of security. Zij weten dan ook van de hoed en de rand. Dat is al (bijna!) 25 jaar de kracht van ons netwerk. De problematiek van woningcorporaties, laten we het uitdagingen noemen, is ook grotendeels generiek. Woningcorporaties beconcurreren elkaar niet, over en weer met elkaar samenwerken is in onze sector bij uitstek de kans om samen verder te komen bij het werken aan de digitale transformatie.

Waarde borgen
Afijn professionaliseren dus, want aan ideeën en ambities ligt het niet, wel aan de capaciteit om het uit te voeren. Daarnaast is onze werkwijze veranderd, we doen veel meer online, in ons dagelijks werk alsook in ons netwerk(en). Nog niet altijd weten we elkaar online te vinden. Zo is CorpoNet SharePoint, ons ledenplatform, nog niet bij al onze leden bekend. Het forum wat daaraan gekoppeld is werkt net als Aedes communities, daar zoek je elkaar digitaal op om van gedachten te wisselen. Tot slot is er in het bestuur en de werkgebieden van enige vergrijzing sprake (de auteur van dit bericht rekent zich daar ook toe 😉). Kortom de waarde die CorpoNet te bieden heeft moet middels professionalisering duurzaam geborgd worden.

Kennis-netwerk
Dat we als netwerk wat te bieden hebben is voor ons geen vraag. We hebben met elkaar al heel wat moois neergezet: BIC, CORA, RDV. Uit de input tijdens de ledenraadpleging blijkt dat de behoefte van de leden om kennis en best practices te delen blijvend is. Ook hulp -van elkaar- bij bijvoorbeeld de implementatie van de BIC of werken met CORA. Nadenken over nieuwe branchebrede producten, die je samen sneller ontwikkelt, is ook een wens. Leren van elkaar wordt dus belangrijk gevonden, misschien ook wel hoe je over ‘ons vak’ goed het gesprek met je directie/bestuurder aangaat.

En nu?
Via het eerder genoemde CorpoNet SharePoint houden we leden op de hoogte van de voortgang. Was je er op 4 juli wel of niet bij, je vindt daar alle stukken, de vragen en de opname van de ledenraadpleging.
De volgende grote stap is op 3 oktober: een bijzondere Ledenvergadering in Tiel (vanaf 13.00 uur). Daarvoor ontmoeten we jullie nog graag op het CorporatiePlein en we plannen nog een digitaal spreekuur (week 38) voor alle vragen die er gaandeweg ontstaan. In de tussentijd kun je vragen, ideeën of anderszins op ons forum delen. Wel lid maar nog geen toegang tot CorpoNet SharePoint, stuur een mailtje naar info@corponet.nl met je verzoek om toegang.