ICT Benchmark Woningcorporaties

Als er één netwerk is waar men van elkaar wil leren, dan is dat het CorpoNet-werk wel. Van elkaar leren, om met die kennis elkaar te versterken. Benchmarking is daar een mooi instrument voor en dus is er al jaren de wTCO, die tegenwoordig meer bekend is onder de naam ICT Benchmark Woningcorporaties; uitgevoerd door M&I Partners. Ooit ontsproten aan het creatieve brein van Henk Korevaar en ontwikkeld in een samenwerking van CorpoNet, F-Fectis en M&I/Partners.

Tijdens de slotbijeenkomst afgelopen 30 juni, ‘light’ genoemd omdat dit een online bijeenkomst betrof, werden de resultaten gepresenteerd. Eind september is er een live versie, waar men dieper ingaat op de uitkomsten van alweer de 20e editie van deze benchmark. M&I/Partners wil dan ook een nieuw toerekeningsmodel bespreken (resultaten van eerdere pilot) en vraagt om input van de deelnemende corporaties. Na de bijeenkomst wordt hiervoor een klankbordgroep opgericht.

De grootste uitkomst van de ICT Benchmark Woningcorporaties is de kosten voor ICT per VHE. Deze kosten blijven stijgen, dat begrijpen we allemaal, het resultaat van boekjaar 2020 is 172 euro per VHE. Waar dat voor 2019 nog 164 euro per VHE was en het jaar daarvoor 160 euro per VHE.
Uiteraard werd er stilgestaan bij het effect van COVID-19. Leuk om te delen: maar liefst 73% van de deelnemers antwoorde JA op de vraag of digitalisering meer op de agenda is gekomen van bestuurders. Het overgrote deel verwacht daarbij dat dit blijvend zal zijn. Mooi! we kunnen niet anders zeggen.
Dat wil zeggen, het zou nog mooier zijn als er nog meer corporaties deelnemen aan deze benchmark.
De Aedes benchmark geeft inzicht in de prestaties van woningcorporaties, verdeeld over vijf prestatievelden waaronder ‘bedrijfslasten’ waar de kostenpost ‘ICT’ een onderdeel van is. De ICT Benchmark Woningcorporaties geeft inzicht in de relatie tussen de ICT-kosten en de kwaliteit van de ICT in de organisatie. Deelnemen aan de benchmark betekent: plaatsbepaling, spiegelen en verbeteren. Dus meld je aan voor de benchmark-2022 (over boekjaar 2021), het kan al. CorpoNet leden krijgen korting.

Ben jij helemaal gek op meten en weten, in dit mooie Cross-sector ICT rapport van M&I/Partners ontdek je de zeven ICT-trends van 2020.