DSGO review

We willen jullie graag wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan de publieke review van het afsprakenstelsel DSGO

Daar waar CorpoNet zich richt op digitalisering bij woningcorporaties, richt DigiGO zich op de digitale samenwerking in de gebouwde omgeving (GO). De ontwikkelingen daar raken onze sector, best belangrijk idus om jezelf op de hoogte te stellen van wat er speelt. Zoals het afsprakenstel Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). De eerste versie van de kern van het DSGO, het afsprakenstelsel, staat nu in de steigers. Om dit stelsel goed te laten werken is inbreng vanuit de praktijk cruciaal. In aanloop naar de release van de eerste versie van het afsprakenstelsel is een publieke review gepland (vanaf 16 februari t/m 5 maart 2023).

Aanmelden kan met deze link

De publieke review bestaat uit twee onderdelen:

1) Een openbare schriftelijke review in de online omgeving waar de initiële release van het afsprakenstelsel DSGO is gepubliceerd (Vanaf 16 februari t/m 5 maart). Er wordt ongeveer een halve dag gevraagd om het gehele document te reviewen.

2) Een openbare “Thematafel Afsprakenstelsel” om gedetailleerd de inhoud, status en doorontwikkeling van het afsprakenstelsel DSGO te bespreken op 8 maart 12:00 – 18:00, in Den Haag. Tijdens de Thematafel Afsprakenstelsel organiseren we 3 break-outs: proces en informatie, ICT (Techniek) en juridische context. Voor de Thematafel vragen we ongeveer een halve dag voorbereiding.

Aanmelden voor beide onderdelen van de publieke review kan via deze link.