wTCO20 afgerond

De gemiddelde ICT-kosten per VHE stegen in 2020 met 8 euro naar 172 euro per VHE. Deze stijging is aanzienlijk, mede doordat woningcorporaties door COVID-19 genoodzaakt waren om versneld te investeren in het hybride werken. Daarnaast neemt het uitbesteden van ICT-diensten nog steeds toe en wordt de verwachte personele verschuiving zichtbaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties van M&I/Partners en CorpoNet.

De ICT-kosten stijgen naar 172 euro per VHE
In lijn met de voorgaande jaren maken de ICT-kosten in 2020 een sprong naar 172 euro per VHE. In vergelijking met boekjaar 2019 zijn de totale ICT-kosten met 8 euro per VHE gestegen. Deze stijging is relatief groot. De benchmark wijst uit dat de ICT-kosten de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 4 euro per VHE zijn gestegen.

Extra kosten door Coronacrisis
COVID-19 zorgde in veel gevallen voor versnelde investeringen in plaatsonafhankelijk werken. Er is veel verschil per woningcorporatie in de extra kosten die hiervoor gemaakt moesten worden. Hoewel sommige woningcorporaties klaar waren voor plaatsonafhankelijk werken, moesten andere woningcorporaties versneld devices aanschaffen, overstappen op een nieuw werkplekconcept dat videobellen mogelijk maakte, of videobelsoftware aanschaffen. De inschatting is dat in 2020 ongeveer 2 euro per VHE aan extra kosten zijn gemaakt om deze verschuiving te ondersteunen. Door investeringen in het plaatsonafhankelijk werken zullen deze kosten de komende jaren deels nog blijven.

Andere invloeden
Er wordt steeds meer ICT als dienst ingekocht. Meer en meer woningcorporaties kiezen er voor om hun infrastructuur als dienst af te nemen. Daarnaast stijgt het percentage software dat als SaaS-oplossing wordt afgenomen naar bijna 50%. Als gevolg hiervan zien we een verschuiving in de formatie van het ICT-personeel (en dus in de ICT-personeelskosten). Er zijn minder (technisch) beheerfuncties nodig en er ontstaat meer vraag naar personeel dat regie kan voeren op de ICT-dienstleverancier(s). De kosten verschuiven daardoor van beheerpersoneel naar regiepersoneel.

Een impressie
Ontdek de belangrijkste conclusies, resultaten en kengetallen van wTCO20 in het inkijkexemplaar van het rapport van de ICT Benchmark Woningcorporaties op de website van M&I/Partners.

ICT Benchmark Woningcorporaties
Al 20 jaar brengt M&I/Partners voor woningcorporaties de ICT-kosten in kaart. De ICT Benchmark geeft de deelnemers o.a. inzicht in de ICT-kosten (waaronder werkplek, personeel, software en infrastructuur), de kosten van ICT-diensten (waaronder hosting van applicaties) en inzicht in de volwassenheid van de ICT-dienstverlening. Leden van CorpoNet krijgen korting bij deelname; je kunt je hier alvast aanmelden voor de volgende editie.

Deelnemers editie 2021

Alwel, Area, Bergopwaarts, BrabantWonen, De Woningstichting, De Woonplaats, Domesta, Eigen Haard, Groenwest, HEEMwonen, HW Wonen, Intermaris, Lefier, Mitros, Mooiland, Plavei, Portaal, Provides, QuaWonen, Rochdale, Servatius, SSHXL, Staedion, Stichting BO-EX, Stichting Woonservice, Trivire, Vidomes, Vivare, Weller Wonen, Wonen Limburg, Woningstichting Den Helder, Woonbron, Woningbedrijf Velsen, Woonforte, Woonkracht10, Woonmaatschappij ZO Wonen, Woonmeij en Woonpartners.