Wie Joop Schoppers niet kent …

kent de corporatiewereld niet

Na ruim 40 dienstjaren bij ‘zijn’ woningcorporatie De Woonplaats, geniet Joop Schoppers sinds kort van zijn flexpensioen. Ter ere daarvan zette CorporatieGids hem al eerder in de spotlight en nu is het de beurt aan CorpoNet. Want in dit netwerk heeft Joop ook een imposante staat van dienst.

Hij is er, behalve de allereerste bijeenkomst op Schiphol Oost, vanaf het prille begin bij. Joop herinnert zich de oprichtingsvergadering bij Van der Valk-De Cantharel in Apeldoorn nog goed. Samen met de initiatiefnemers Henk Korevaar, Hans Nijssen en Leen Spaans werd er met een groep van ruim 20 leden in spe besloten het netwerk officieel op te richten. Het is dan begin 2000 en NetwIT, zo heette onze vereniging toen nog, was een feit.

Joop: ‘In de beginjaren was dat vooral nog pionieren joh, je had toen ook nog niet de technologie zoals we die nu kennen qua communicatie. Je ging dus bij elkaar op bezoek, belde elkaar en bezocht de NetwIT seminars die er een paar keer per jaar waren. Ik heb daar ontzettend veel mensen leren kennen.’

Vanaf 2004/2005 maakt Joop deel uit van het bestuur. De NetwIT seminars worden voortgezet met alle primaire leveranciers. Destijds waren er nog veel heroverwegingsprojecten en dan was het handig dat je op één dag een beeld kon krijgen van de verschillende leveranciers. Joop denkt er met plezier aan terug en hij vertelt er zo enthousiast over dat je even terug in de tijd zou willen.

Langzamerhand groeide het idee om de jaarlijkse dag met leveranciers om te zetten in een beurs. Omdat er al snel werd ingezien dat zoiets qua organisatie erg veel tijd kostte, werd er samenwerking gezocht met VNU/Jaarbeurs en deed NetwIT met een flink aantal ICT-leveranciers een paar jaar mee aan de vakbeurs Bouw & ICT. Het doel was om daar een aparte Corporaties & ICT beurs uit te laten ontstaan. Later is in samenwerking met CorporatieMedia, Martin Barendregt en Paul Tuinte, het CorporatiePlein ontstaan. Joop vindt het mooi om te zien dat er vanuit ons netwerk zulke zichtbare resultaten zijn geboekt. Want ook de wTCO, nu ICT Benchmark Woningcorporaties, is hier geboren. En natuurlijk de CORA, later de VERA en de BIC zijn met vereende kennis uit dit netwerk ontstaan.

Met het grootste gemak trekt Joop het ene na het andere herinneringen-laatje open. Van de studiereizen naar bijvoorbeeld Berlijn, onder andere een ambassade bezocht, of Engeland, naar de 2-daagse IT-conferentie jaarlijks georganiseerd door de National Housing Association, en natuurlijk ‘s avonds naar de pub. Belevenissen stuk voor stuk. Joop snapt ook dat de tijden zijn veranderd en dit ‘niet meer kan’, maar mooie tijden waren het. De contacten die hij vanuit CorpoNet opdeed kwamen Joop tijdens zijn werk voor De Woonplaats met regelmaat goed van pas. Andersom wisten mensen Joop ook goed te vinden. Glimlachend vertelt Joop: Ooit was er een bijeenkomst bij Mitros waar ik met vier collega’s van De Woonplaats aan deelnam. Tijdens het voorstelrondje zei Daan Peters (Mitros) “Joop Schoppers hoeft zich niet voor te stellen, want wie Joop Schoppers niet kent, kent de corporatiewereld niet.” Een mooi compliment vindt hij dat nog steeds.

Het ontstaan van de CORA weet Joop zich ook nog goed te herinneren. Hij vertelt dat bij een terugkombijeenkomst van de wTCO (noem het een benchlearning) Bart Hoogervorst (destijds Eigen Haard) zich afvroeg of er al corporaties waren die zich bezighielden met ‘architectuur’. Dat bleek wel zo te zijn, maar het was nog vooral los zand. NetwIT startte daarom een SIG (special interest group) ICT-architectuur en die begonnen de verkenning welke resulteerde in het groene boekje Bedrijfs- en ICT-architectuur (uitgave 2008)

Joop: ‘Dat is ook nog wel een mooi verhaal. M&I partners was nauw betrokken bij die eerste verkenning en zij wilden heel graag doorpakken. Dus ongeveer een jaar nadat het boekje verschenen was, nodigden zij op eigen initiatief de IT-ers werkzaam bij de 20 grootste woningcorporaties uit. Laat De Woonplaats nou net buiten die top 20 vallen, ik geloof dat wij nummer 21 of 22 waren. Al snel werd ik benaderd door mensen die wel in die top20 zaten met de vraag: Joop waarom zit jij er niet bij? Maar ik wist daar helemaal niks van natuurlijk. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen hoor! En is door een elftal corporaties daadwerkelijk gestart met het opstellen van de CORA versie 1.’

In eerste instantie werd CORA gezien als de hobby van IT-ers. Joop is dan nu ook heel erg trots en vindt het mooi om te zien dat iets wat eerst voor collega’s die niet in de materie zitten moeilijk te begrijpen was, nu door de inzet van CorpoNet leden – ondersteund door leveranciers – zo bekend is geworden in de branche. Iedereen kent inmiddels de CORA. Nu nog waardevoller met de toevoeging van de referentieprocessen (het ‘processenboek’). Ook weer een samenwerking met veel partijen, waaronder Aedes, CorpoNet maar ook veel woningcorporaties en leveranciers.

Wat Joop nog altijd jammer vindt is dat de samenwerking met Aedes nooit volledig tot stand is gekomen. Joop: ‘Stilletjes zou ik willen dat Aedes voor haar leden de contributie van CorpoNet heft. De kracht van Aedes is dat zij nagenoeg alle corporaties als lid hebben. CorpoNet zou wel als apart zelfsturend netwerk moeten blijven bestaan. Want neem de BIC Baseline Informatiebeveiliging Corporaties, die is niet alleen voor CorpoNet leden, die is gemaakt voor alle corporaties. Als alle leden van Aedes jaarlijks iets meer zouden betalen, dan krijgt CorpoNet meer slagkracht en kan alles wat zij ontwikkelt ten bate van de sector komen.’

En, zo is Joop van mening, CorpoNet verdient zeker de aandacht van de bestuurders. Aedes heeft veel ‘clubjes’ van bestuurders, via die ingang kan hetgeen CorpoNet doet nog beter voor het voetlicht bij die bestuurders komen.

Na een jaar of zeven als bestuurslid veel voor CorpoNet te hebben gedaan was Joop de laatste jaren vooral betrokken via de SIG BIC. Hij vertelt over het ontstaan: ‘Ik las een blog van B-Able over informatiebeveiliging en vroeg mij daarna af waarom er geen BIC was naar voorbeeld van de BIG, de BIR en de BIWA. Ik heb toen contact gezocht met Hilko Batterink. Na een oproep via de LinkedIngroep leverde dat een aantal enthousiastelingen op die er mee aan de slag zijn gegaan. De namen zijn allemaal vermeld in de verschillende BIC-documenten. De BIC 1.0 zag het licht tijdens de ALV in april 2016 van CorpoNet en is door Aedes in ontvangst genomen. Later maakte Aedes dan weer de AVG-routeplanner.’

En nu heeft Joop deze SIG, die inmiddels SIG Security heet, verlaten. Hij heeft er overigens het volste vertrouwen dat ze zonder hem prima verder kunnen. ‘De SIG bestaat uit een vaste kern van mensen die er al vanaf het begin aan deelnemen. Die kennis en ervaring blijft dus. Er gaat weliswaar iemand weg, maar de afgelopen periode zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen. De SIG gaat zeker door met haar werk en ze redden het zeker zolang er zich mensen voor in willen blijven zetten.’ aldus Joop.

Hij had overigens nog wel graag verder gewerkt aan de totstandkoming van W-ISAC. ISAC staat voor Information Sharing and Analysis Centre; het gaat over een sectorale ISAC voor woningcorporaties vandaar W-ISAC. Over de vorming daarvan zijn al wel contacten geweest met medewerkers van het National Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC).

Naast dat zo’n samenwerking een uitstekend middel is om de digitale weerbaarheid van de corporatiesector te vergroten, kun je als ISAC ook dreigingsinformatie vanuit het DTC (die rechtstreeks vanuit NCSC ontvangt) ontvangen. Leen Spaans en Rino Kalker pakken Joops actiepunt nu verder op, want mede vanwege corona is dat blijven liggen.

En de toekomst van de SIG Security en de BIC, Joop?

‘Binnen de SIG is er in 2020 – 2021 discussie geweest over hoe de BIC zich verder kan door ontwikkelen. Blijft het een zelfstandige baseline of haken we aan bij de inmiddels voor de hele overheid geldende BIO? Als het een zelfstandige BIC blijft dan mogelijk baseren op de ISO 27009. In 2022 zal de keuze worden gemaakt en een nieuwe versie verschijnen. Nou lopen normen altijd achter op de realiteit en kan ik mij voorstellen dat er ook ruimer aandacht is voor cyberdreigingen.

De SIG moet zeker blijven bestaan om de BIC verder door te blijven ontwikkelen en daarnaast kan de SIG de drager zijn van de W-ISAC. Zo’n W-ISAC kan alleen een succes worden als zoveel mogelijk corporaties (het liefst allemaal) aanhaken. Dus of alle corporaties worden lid van CorpoNet of eerdergenoemde constructie via Aedes. Uiteindelijk gaat het er in zo’n ISAC om dat je elkaar op de hoogte brengt van relevante ontwikkelingen (delen van informatie) en daar is elke corporatie bij gebaat.’

Gaandeweg het gesprek stipt Joop nog even de zin of onzin van een cybersecurityverzekering aan. Hij heeft dat destijds uitgezocht voor De Woonplaats en bevonden dat het niet veel toevoegde, dat het geld en het eigen risico van zo’n verzekering beter besteed is aan extra maatregelen. Want ook Joop weet dat het niet de vraag is of je als corporatie een keer de pineut bent, maar meer wanneer dat is. Die bewustwording, ook bij de medewerkers is enorm belangrijk, want zo zegt Joop: ‘Het grootste gevaar zit nog steeds tussen de leuning van de bureaustoel en het toetsenbord!’ Het besef dat je de persoonlijke gegevens die mensen in vertrouwen geven (omdat dit nu eenmaal verplicht is bij het huren van een woning) goed moet beschermen, moet breed in de organisatie, van bestuur tot medewerker, aanwezig zijn. De AVG heeft hierbij al een goede impuls gegeven.

Heeft Joop voor zichzelf nog een stip op de horizon?

Hij moet er om lachen en verzekerd ons dat hij in ieder geval niet achter de geraniums gaat zitten. Want naast zijn (net)werk heeft Joop ook hobby’s. Zo repareert en restaureert hij gietijzeren zwengelpompen. ‘Als het voorjaar eraan komt en de volkstuintjes weer opengaan, dan moet er weer gepompt worden, dus ga ik aan de slag.’ Metaalbewerking in zijn algemeenheid spreekt hem aan, zo herstelt hij bijvoorbeeld ook metalen skelters of zandstraalt hij verroeste onderdelen van motoren, auto’s en landbouwvoertuigen.

Daarnaast wil hij nog graag de familie stamboom onderzoeken. In dat kader kreeg Joop recent wel heel mooi nieuws, hij wordt namelijk binnenkort opa! ‘Prachtnieuws! Mijn vrouw en ik verheugen ons er enorm op. En daar zal vast ook nog wel wat tijd in gaan zitten.’

Tot slot beschikt Joop over een tweetal seizoenkaarten van FC Twente die het op dit moment in de Eredivisie goed doet en mogelijk zit er ook nog Europees voetbal aan te komen.

Kortom Joop heeft voorlopig geen tijd over en gaat daarom nu ook nog geen nieuwe verplichtingen aan. Eerst eens even ‘niks doen’. Enigszins aangehaakt blijft hij wel, vooral met Leen (Spaans) daarmee heeft hij naar eigen zeggen bijna lief en leed gedeeld gedurende zijn bestuurslidmaatschap en daarna. Dat zijn contacten voor het leven.

Joop het ga je goed! Jouw naam zal nog lang na gonzen in de corporatiewereld.