Zorgplicht rookmelders baart zorgen

KennisBite #33 | 28 september 2021
Rookmelders
Presentatie: Tessa Smeulders en Richard Kamans (Hemmink) en Rinus van Tengnagell De Raad (Trivire)

Met een select gezelschap was er op dinsdag 28 september de KennisBite over rookmelders.
De motivatie om deel te nemen aan deze sessie was divers. Bij de ene corporatie waren de rookmelders inmiddels besteld, maar was de discussie HOE gaan we ze plaatsen en WIE gaat dat doen nog gaande. Een andere corporatie is al druk bezig met plaatsen en werkt tevens aan beleid hierop. Ook interessant is de vraag ‘Hoe sterk staan wij, als bewoner(s) echt niet willen?’ Kortom kennis, inspiratie, het delen van ervaringen is waardevol.

Rinus is Project uitvoerder PO Installaties en dus belast met alles wat in de woningen van Trivire geïnstalleerd is en periodiek onderhoud behoeft. Hij neemt ons mee in het verhaal van Trivire. Met zo’n 145 medewerkers zijn zij de grootste verhuurder van Zuid-Holland Zuid, ruim 14.000 woningen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Natuurlijk is er bij Trivire aandacht voor verduurzaming, daar lopen diverse projecten voor. Qua rookmelders moet Trivire er 26.000 plaatsen. Hiervoor is vorig jaar een pilot geweest in een aantal eengezinswoningen en een portiekflat. Met als doel te kijken hoe snel de gekozen installateur de rookmelders aldaar kon plaatsen. Dat ging, ondanks corona, redelijk vlot.

Tessa en Richard zijn beide adviseur Veilig en Comfortabel Wonen bij Hemmink. Deze organisatie kent drie business units: Veilig en Comfortabel Wonen, Slim en Snel installeren en Industrieel Kabelmanagement. Vanuit de 70 jaar ervaring van Hemmink in producten en oplossingen voor de (woning)bouw, utiliteit en industrie, delen Tessa en Richard vandaag hun kennis en ervaring van het product rookmelders en wat er verder bij komt kijken. Naast de wetswijziging en projectmatige aanpak voor installatie van de rookmelders is ook de verscherpte zorgplicht voor woningcorporaties vandaag een punt van aandacht.
CorpoNet-leden kunnen inloggen en de volledige presentatie inzien. (mijn account -> Overige downloads)

Met name de verscherpte zorgplicht roept vragen op. Hoe voldoe je daar nu aan, hoe bewijs je dat? Zijn daar afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld door Hemmink met het ministerie (helaas is VROM lang geleden al opgeheven) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?
Richard beaamt dat dit een belangrijk punt is en geeft aan dat zij niet met het ministerie maar wel met partijen als veiligheidsregio’s daarover gesproken hebben. Het blijft echter ‘vaag’ omschreven. Aantoonbaar registreren van het onderhoud is sowieso een goed plan (dataregistratie), maar of dat juridisch voldoende is, is vooralsnog niet duidelijk. Het gaat er om dat je ‘in control’ bent, het is alleen niet klip en klaar omschreven wat je precies moet doen om aan de zorgplicht te voldoen. Dus ben je als woningcorporatie zelf aan zet. Een goed idee is, om zelf een plan van aanpak te schrijven en dat aan de Veiligheidsregio voor te leggen. De gemeente is hierin de controlerende instantie, die zou je er dus ook bij moeten betrekken.

Rinus meldt dat Trivire hier inderdaad contact over heeft met de Veiligheidsregio (VHZHZ) en dat deze partij bereid is om mee te kijken naar het geschreven beleid van Trivire. Overigens wordt dat vanuit VRZHZ zeer op prijs gesteld en is de samenwerking over en weer erg nuttig. Waar Rinus ons ook op wijst zijn de verschillende invalshoeken hoe naar deze problematiek gekeken wordt. Inzake brandveiligheid kijkt de brandweer puur naar hoe snel kunnen we deze brand onder controle hebben, hoe komen we snel binnen en waar kunnen we veilig wegkomen. De wetgever kijkt naar de letter van de wet. Een ‘stempel’ van de brandweer hoeft dus nog niet per se juridisch voldoende te zijn.

Volgens de deelnemers en CorpoNet sluit zich hier uiteraard bij aan, ligt hier een taak voor de woningcorporaties.
Ieder voor zich het wiel uitvinden is vandaag de dag met zoveel mogelijkheden tot samenwerken redelijk zinloos. CorpoNet doet dan ook de volgende oproep aan al haar leden: Wie heeft er ervaring met deze problematiek -rookmelders en de zorgplicht die daarmee gepaard gaat- en/of wie heeft er behoefte om dit gezamenlijk op te pakken? Laat het ons weten via info@corponet.nl
Bij voldoende animo kan er een SIG (special interest group) gestart worden, waarin deelnemers hun vragen en ervaringen kunnen delen. En wie weet kan er gezamenlijk een juridisch sluitende invulling aan deze zorgplicht gegeven worden.

Zoeken

Meest recente verslagen

Meld je aan voor de Blik op de agenda

We sturen je maandelijks een overzicht van de nieuw ingeplande KennisBites. Zo mis je niks!