Vaardigheden, vindingrijkheid en vertrouwen

KennisBite #36 | 19 oktober 2021
DigiChallenge
Presentatie: Rick Swinkels (VVA-innovatisering) en Leendert Joosse (Woonkracht10)

Letterlijk op een speelse wijze werken aan digitale vaardigheden en -mindset, dat is DigiChallenge. Rick Swinkels van VVA en Leendert Joosse van Woonkracht10 leggen ons in alweer de 36ste KennisBite uit wat dat voor een corporatie kan betekenen.

De tak innovatisering van VVA ontwikkelt serious games op het gebied van digitalisering, AVG awareness of datakwaliteit. Gamification is hun antwoord op de vraag hoe je medewerkers duurzaam inzetbaar houdt en daarnaast optimaal rendement uit de ICT middelen weet te halen. Dat dit belangrijk is behoeft geen twijfel. Medewerkers die meegenomen worden in de digitalisering en leren hun vaardigheden hierop af te stemmen, functioneren beter en ervaren minder werkdruk. Dat komt in de eerste henzelf, maar ook de organisatie en uiteindelijk de klant ten goede.

Leendert trapt af met een voorbeeld van gamification uit zijn eigen omgeving. Zijn zoon had recent een ruime 8 gescoord voor een proefwerk wiskunde, maar was toch teleurgesteld. Dat was nieuw voor Leendert, want hij kent zijn zoon als iemand die normaal gesproken ook met een 6 voor wiskunde tevreden is. Wat bleek, met een vriendje had hij afgesproken dat degene met het hoogste cijfer een hamburger getrakteerd zou krijgen van degene met het lagere cijfer. En zo betekende het mooie cijfer toch te leiden tot het betalen van een hamburger, waar Leenderts zoon stevig van baalde. Dus Leendert gelooft wel in de werking van gamification.
Bij Woonkracht10 wilden ze op een innovatieve manier werken aan een digitaliseringsstrategie. Daarvoor hebben ze VVA innovatisering specifiek Kilian Schaap in de arm genomen. Leendert wilde het echt op een andere manier doen en Kilian is innovatie architect, wat hopelijk zou leiden tot een ludieke werkwijze. Naast het inhoudelijke traject voor de ontwikkeling van de digitaliseringsstrategie, werd er gebrainstormd over het opzetten van een ‘challenge’ waardoor meer mensen in de organisatie konden meedoen aan die ontwikkeling. Zeg maar een soort kapstok waarlangs de communicatie over de totstandkoming van de digitaliseringsstrategie gedeeld kon worden met zoveel mogelijk mensen uit de organisatie. Die twee trajecten zijn aan elkaar verbonden door het winnen van punten als je meedeed aan het ontwikkeltraject of met de games. Waarbij de games bedoeld waren voor het trainen van de digitale vaardigheden. Office365 had nog niet zolang geleden intrede gedaan bij Woonkracht10, dus veel van de games trainden vaardigheden daarop afgestemd. Dit alles speelde in februari/maart 2020 en laat dat nou net de periode zijn waarin we vanwege de coronapandemie massaal moesten thuisblijven en dus vanuit huis ons werk (vooral digitaal) deden. Al met al vond Leendert het een leerzaam traject en redelijk succesvol.

Waarom zou je de medewerkers geen trainingen laten volgen? Rick legt het uit (zie presentatie, link onderaan dit verslag) zo ook de missie die VVA innovatisering vanuit deze wetenschap ontwikkelde.
Door gamification kom je in beweging en daar kennen we het belang al langer van. Voor het trainen van je vaardigheden geldt hetzelfde, het in beweging komen, trainen en blijven doen, maakt je digitale conditie sterker. Digitale fitness dus. In de presentatie zie je in het kort wat het traject inhoudt.

Leendert vertelt hoe zij zo’n traject bij Woonkracht10 hebben ervaren. Met deze aantekening dat er inmiddels wel veel meer content is en er is nagedacht over de zaken waar ze bij Woonkracht10 tegenaan liepen. Overall was de ervaring leuk, verfrissend, het samendoen werd positief beoordeeld. Wat Leendert geleerd heeft is dat de communicatie rondom een project erg belangrijk is. In het begin deden medewerkers massaal mee, het was nieuw en leuk, maar het animo liep eigenlijk best snel terug. Dus de spanningsboog tijdens het traject vasthouden waar Rick het eerder over had is een belangrijk punt. Een andere tip van Leendert is: een (nul)meting op je vaardigheden en direct oppakken waar je vaardigheden mist of zwak zijn en daarna verdieping. En de feedback zou beter kunnen. Toen Woonkracht10 de challenge deed werden er alleen scores gegeven, zonder uitleg waarop verbeterd zou kunnen worden.
Woonkracht10 stapt volgend jaar over op Tobias365 (ERP) en daarvoor zou Leendert graag weer zo’n challenge inzetten en het liefst op zo’n manier ingericht dat medewerkers daarna opgeleid zijn om te werken met het nieuwe systeem. Een behoorlijke uitdaging. Maar ook leuk en een mooie manier om te communiceren met je medewerkers over dit soort projecten en mensen hier actief bij te betrekken. Leendert is duidelijk enthousiast over het fenomeen gamification want ook voor nieuwe medewerkers zou je een goeie challenge kunnen bedenken waarmee ze opgeleid zijn om binnen de organisatie aan de slag te gaan. Dromen we met Leendert mee: Wat als alle corporaties hun processen volgens de referentieprocessen (het processenboek/CORA) inrichten, dan hoef je maar één keer zo’n challenge te bedenken waarmee je medewerkers traint die vervolgens multi-inzetbaar zijn!

Rick geeft nog aan dat de DigiChallenge doorlopend evolueert, inmiddels is de feedback en verdieping waarover Leendert sprak daarin verwerkt. En voor wat betreft een nulmeting. Een eerste DigiChallenge zou ook een nulmeting kunnen zijn. De resultaten daaruit kunnen verbeterd worden door de organisatie zelf of met behulp van een DigiCoach van VVA, waarna er een tweede DigiChallenge ingezet kan worden om te kijken of je met elkaar verder bent gekomen.
Een van de deelnemers deelt met ons dat er in zijn organisatie vanwege corona veel digitaal naslagwerk is ontwikkeld. En dat ze er nu over nadenken medewerkers vanuit hun eigen expertise, uitleg aan anderen te geven. Maar dat staat nog in de kinderschoenen, deze sessie was hiervoor zeker inspirerend. Ook hij was benieuwd naar de samenhang tussen aanpak, nulmeting en eindresultaat; omdat er altijd wel iemand is die op een gegeven moment zegt ‘Hè waar stonden we, waar zijn we nu en wat heeft het ons gekost?’
Leendert deelt deze gedachte nog: de challenge is het vehikel en wat je erin stopt kun je van meerdere partijen afnemen. Zo werkte Leendert voor de nulmeting ook met Aegolius.

Het laatste woord is voor Rick en die beantwoordt een vraag uit de chat: Hebben jullie ook kant en klare challenges die afgenomen kunnen worden? Of wordt alles op de specifieke klant toegespitst?
Het antwoord: We hebben het beide, vanuit co-creatie ontwikkelt VVA challenges samen met de klant, maar de lessen uit het verleden worden ook ingezet voor challenges die bij alle corporaties ingezet kunnen worden.

Naar de presentatie
Digitaal vaardigen zien een interessante url … canva.com typ maar in en ontdek!

Zoeken

Meest recente verslagen

Meld je aan voor de Blik op de agenda

We sturen je maandelijks een overzicht van de nieuw ingeplande KennisBites. Zo mis je niks!