Succesmanagement is een mindset

KennisBite #23 | 01 april 2021
Succesmanagement
Spreker: Geert Haisma (Fully in Control)

Je hoeft maar een paar minuten te luisteren naar Geert Haisma en je snapt waarom hij risicomanagement heeft omgedoopt tot succesmanagement. Het past bij deze man en zijn bevlogen verhaal.
Voor wie er niet bij was: jammer! In deze samenvatting lees je in grote lijnen wat er besproken is.

Geert heeft ruim 25 jaar ervaring met risicomanagement, aan de basis hiervan ligt zijn scriptie in risicomanagement (Universiteit Twente) en het cv wat daarop volgde. Hij merkte echter dat hij de bestuurders niet goed meekreeg in dat verhaal. Nadenkend over wat deze groep dan wel zou beroeren, kwam hij tot ‘succesvol je doelen behalen’ en vervolgens schetste hij deze weg in een eenvoudig model.

Waarbij je in één oogopslag ziet dat risico(management) onlosmakelijk verbonden is met het succesvol behalen van je doelen. Het gaat dus om de samenhang van de dingen die je doet (proces/project) en de risico’s die je daarbij loopt. Beide vlakken wil je in balans houden met elkaar. Superlogisch als je ernaar kijkt, maar in de praktijk kan het al mis gaan bij de top van de driehoek: duidelijke doel(en) stellen. In een leuk boek wat Geert aanhaalt ‘Ondernemingen in zwaar weer’ van Ruud Bouwman, lees je hoe het bij organisaties als Fokker, Philips, Ahold, maar ook de VOC en meer voorbeelden, goed misging en vooral wát er misging. Geert zoomt met een paar praktijkvoorbeelden in op de risico’s van onduidelijke doelstellingen en/of het negeren van risico’s.

Een leuke metafoor die Geert gebruikt om een organisatie weer te geven is aan de hand van twee roeiboten. In de eerste roeiboot is iedereen vol motivatie keihard aan het werk, in de andere roeiboot wordt net zo hard en gemotiveerd gewerkt, maar ook slimmer.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, leren we hoeveel gemeente X bespaarde door anders richting te geven aan hun doel.
Gemeente X heeft als doel vanuit de WMO ‘terugdringen van eenzaamheid onder ouderen’. Na het in kaart brengen van de doelgroep, bleek het om zo’n 200 ouderen te gaan. Volgende stap: wat gaan we organiseren voor deze ouderen? Hiervoor werd een contract gesloten met een zorgaanbieder die drie dagdelen per week de ouderen ophaalde en leuke activiteiten aanbood. Kosten: zo’n anderhalf miljoen euro per jaar. Volkomen acceptabel voor deze gemeente, want het doel werd behaald. Maar wat nou als je dit slimmer aanpakt? Bij nader inzien (data) bleek 70% van de groep ouderen verdeeld over twee wijken te wonen. In die wijken waren buurthuizen van de gemeente aanwezig. In het aangepaste plan zijn twee activiteitenbegeleiders ingehuurd, die 10 dagdelen per week de ouderen leuke bezigheden konden aanbieden. De totale besparing kwam neer op 900.000 euro en het neveneffect was dat het gestelde doel succesvoller werd behaald, namelijk van drie dagdelen naar tien.
De weg naar succes wordt volgens Geert in drie stappen behaald: heldere doelen, effectieve activiteiten en grip op de risico’s.
Leden van CorpoNet kunnen inloggen en vinden bij ‘mijn account’ / ‘overige downloads’ (in de linkerkolom) de presentatie van deze KennisBite (#23). Met sheets waar nog wat dieper op de materie wordt ingezoomd.

Waar CorpoNet, met onder andere CORA (referentie architectuur), kennis en ervaring van de sector in kaart brengt, haakt Fully in Control aan met bruikbare dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de CCC-app.

Zo leren we van elkaar en delen we met elkaar, en halen we samen met meer succes onze doelen. De werkelijkheid is vaak iets weerbarstiger, maar ‘streven’ is een activiteit op weg naar het doel 😉

Huiswerk
Pak eens een proces waar jezelf bij betrokken bent en omschrijf aan welk DOEL dit proces bijdraagt. Vergeet vervolgens het huidige proces, pak een blanco A4-tje en beschrijf WAT je het beste kunt doen om de doelstelling zo optimaal mogelijk te bereiken. Vergelijk deze uitkomst met het huidige proces en waarschijnlijk zie je dan een aantal verbetermogelijkheden. Succes! …. enneh vergeet niet Kennis (moet) mag je delen.

Zoeken

Meest recente verslagen

Meld je aan voor de Blik op de agenda

We sturen je maandelijks een overzicht van de nieuw ingeplande KennisBites. Zo mis je niks!