Een benchmark is geen wedstrijd

KennisBite #42 | 19 januari 2022
ICT kosten woningcorporaties nader verklaard
Presentatie: Joep van der Spoel (M&I/Partners) en Roland Schweigl (Mooiland/CorpoNet)

De titel klinkt misschien tegenstrijdig, want een benchmark kan wel degelijk een ‘krachtmeter’ zijn oftewel een meetinstrument om de organisatie (prestaties) te meten in vergelijk met die van de concurrentie. Maar aangezien woningcorporaties geen concurrenten van elkaar hoeven te zijn, kunnen we van elkaar leren en vrijuit samenwerken.
En hoewel Charles Christ, CEO Xerox in de jaren ‘80, op zoek was naar ‘a benchmark, something that I can measure myself against to understand where we have to go from here’ voor een groter marktaandeel. Kunnen woningcorporaties zich vooral vinden in het laatste ‘hoe gaan we van hieruit verder’?
Waarom zijn de (onze) kosten voor ICT zoals ze zijn? Waaruit zijn ze opgebouwd, is dat ook zo bij andere corporaties? Daarnaast kijkend naar ICT volwassenheid. Het verschaft inzichten om samen te bepalen hoe we verder moeten. Een duidelijke visie waar woningmarkt behoefte aan heeft, dat is ons wel bekend. CorpoNet beperkt zich tot de kosten voor ICT. De jaarlijkse Aedes-benchmark geeft inzicht over een breder geheel.

Al 20 jaar voert M&I/Partners de ICT Benchmark Woningcorporaties voor onze sector uit. Leuk weetje: begin 2000 begonnen Leen Spaans, Henk Korevaar en Hans Nijssen met de oprichting van een netwerk voor IT-medewerkers bij woningcorporaties. Met het idee een onafhankelijk platform te creëren, waar de IT verantwoordelijken van woningcorporaties onderling kennis konden delen. Toen dat concept aardig vorm begon te krijgen en benchmarking inmiddels een succesvol meetinstrument bleek, werd het tijd om een ICT Benchmark voor woningcorporaties op te zetten. Volgens het model Total Cost of Ownership ontstond de wTCO. Destijds ontwikkeld door Henk Korevaar en Patrick van Ekeren. M&I/Partners kon daar goed en blijvend invulling aan geven en sindsdien wordt deze benchmark jaarlijks uitgevoerd.

Joep neemt ons in deze KennisBite mee in de resultaten van de vorig jaar uitgevoerde benchmark, die altijd over de cijfers/resultaten van het jaar ervoor gaat. In dit document zie je de impressie ervan.
Zoals je kunt zien worden de ICT-kosten per VHE uitgedrukt en we zien een stijging van 8 euro in 2020 ten opzichte van 2019. Van deze stijging wordt

  • 4 euro per VHE veroorzaakt door stijgende softwarekosten – verSaaSing / BI / datawarehouse
  • 3 euro per VHE door stijgende infrastructuurkosten – verbeteren netwerk (corona) / data in cloud / informatiebeveiliging
  • 1 euro per VHE door stijgende personeelskosten – verschuiving van A(utomatiseren) naar I(nformatiemanagement)

 

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het invullen van de vragen? Roland geeft aan dat het voor Mooiland zo’n 2-3 dagen maximaal kost. Natuurlijk als je de eerste keer meedoet zal het wat meer inspanning kosten, het levert je echter ook goede inzichten op. Mooiland gebruikt de benchmark als een stukje verantwoording/vergelijk met andere corporaties naar directie en RvC. Inmiddels kijkt het bestuur uit naar deze jaarlijkse informatie-update. Daarbij pleit Roland voor jaarlijkse deelname, want daarmee krijg je inzicht in de ‘eigen’ trends. Je ziet het effect (soms onverwacht) van de gemaakte keuzes, je ziet de ontwikkeling van de eigen ICT kosten.

Overtuigd van het nut van deze benchmark? Doe dan vooral mee, je kunt je hier aanmelden, leden van CorpoNet krijgen korting.

 

 

Zoeken

Meest recente verslagen

Meld je aan voor de Blik op de agenda

We sturen je maandelijks een overzicht van de nieuw ingeplande KennisBites. Zo mis je niks!