VERA start werkgroep

Standaardisatie CRM/klantportalen

Een aantal leveranciers is voornemens de koppelingen voor CRM/klantportalen te standaardiseren. De behoefte hieraan is groot en een aantal individuele trajecten is al gestart. Met dit initiatief brengen deze partijen de initiatieven bij elkaar om tot één gedragen standaard te komen. Door een gezamenlijke standaard te ontwikkelen moeten koppelingen eenvoudiger en goedkoper worden en kan meer energie besteed worden aan zaken die meer waarde toevoegen.
Die gedragen standaard is VERA, daarom vragen betrokken partijen, om onafhankelijk te borgen, goedkeuring en commitment van VERA. Overigens leveren de leveranciers het grootste gedeelte van de inspanningen in dit traject. De VERA architectuur-werkgroep voert regie op de governance; dat is noodzakelijk omdat VERA de uitkomst opneemt in de standaard.

Wat vraagt VERA van corporaties?
Zitting te nemen in de (nog op te richten) klankbordgroep om zo het ‘business’ belang te waarborgen. Heb je interesse? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@stichting-vera.nl