VERA Klankbordgroep

VERA Klankbordgroep klantportalen/CRM

Wat fijn dat er woningcorporaties zijn die het belang zien van hun feedback en marktpartijen die bereid zijn voorbij hun eigenbelang te kijken. En dus deel willen nemen aan de klankbordgroep die meekijkt naar de functionele behoefte van gegevensuitwisseling (huurdergegevens, klachten, reparatieverzoeken, etc.) tussen het klantportaal en het bronsysteem (ERP).
Constructief en kritisch meedenken in dit project, maakt de uitkomst waardevol en verhoogt de adoptie en toepassing van de VERA standaard in zijn geheel.

Op dit onderdeel standaardiseren was een lang gekoesterde wens van de VERA ‘techneuten’, die nu eenmaal zulke behoeftes (standaardisatie) snel in de gaten hebben. Maar nu is de tijd ook daar, steeds meer woningcorporaties gebruiken zo’n klantportaal of CRM systeem. De behoefte aan een VERA koppelvlak wordt dus steeds breder. De eerder hiervoor gestarte werkgroep heeft nu dus een klankbordgroep, die kritisch naar de output kijkt.

De kick-off van deze klankkbordgroep was op 28 mei en die was zonder meer enthousiast en succesvol. We gaan niet elke bijeenkomst terugkoppelen aan ons hele netwerk. Maar dit leek ons de moeite waard.
Er zijn in totaal 13 deelnemers, waarvan 9 woningcorporaties en 4 marktpartijen.