Terugblik online event Stroomversnelling-CorpoNet

Dinsdag 24 november was er een online event van Stroomversnelling in samenwerking met CorpoNet – zonder monitoring geen energietransitie – waaraan ‘onze’ Jan (Fock) als een van de sprekers een bijdrage leverde over de impact van energiedata op de bedrijfsprocessen en IT bij woningcorporaties.
CorpoNet werkt sinds 2018 samen met Stroomversnelling. Om de monitoring van NOM woningen (bijvoorbeeld voor de EPV) voor woningcorporaties laagdrempeliger te maken is de samenwerking op dit gebied met name met het CORA kernteam intensief geweest. Dat heeft een prachtig product opgeleverd, in de vorm van een beschrijving van de processen waar je als woningcorporatie mee te maken krijgt als je aan de slag gaat met monitoring en/of EPV. In de publicatie wordt per product/dienst beschreven hoe het bijbehorende proces eruitziet, welke beleidskeuzes gemaakt zijn om het proces uit te kunnen voeren, wie bij het proces betrokken is en welke informatie hierbij noodzakelijk is. Per proces wordt nog nog een aantal aandachtspunten en tips meegegeven.

aanjagers & kennisdelers

Stroomversnelling, overigens ook een ledenorganisatie, stelt dit document om-niet ter beschikking (zie link onder dit artikel). Want net als CorpoNet voelen zij zich aanjagers en kennisdelers. In het geval van Stroomversnelling: aanjagers van de energietransitie van woningen en wijken, en alle kennis die onderweg opgedaan wordt delen zij net als CorpoNet graag met de hele sector. We doen het samen!

Overigens ziet Stroomversnelling heel goed dat ook op hun werkvlak standaardisatie (in dit geval van de processen rondom NOM/EPV) nodig is om te versnellen. Tijdens het event beaamde Maarten Hommelberg dan ook dat de uitwerking van deze processen zonder CORA en VERA nooit zo snel en goed tot stand zou zijn gekomen.

Naar de download van het themablad Corporatieprocessen
Het event zelf terugkijken kan via Youtube.