Terugblik: CorpoNet CORA en VERA release

Op 28 november organiseerde CorpoNet voor leveranciers en adviseurs een bijeenkomst waar de nieuwste versies van CORA en VERA werden geïntroduceerd. Een kort verslag van de middag.

De locatie van de bijeenkomst lag centraal in Nederland, Green Village te Nieuwegein. De ‘speaker’ voor deze middag Henk Korevaar, heette iedereen welkom en schetste het programma van die middag. Tevens werden de huisregels uitgelegd (order!) die Henk traditiegetrouw hanteert met gele en rode kaarten uitgelegd en naast dit spel der kaarten werden er die middag ook gekleurde stickers en Post-its geïntroduceerd. Het zag er in ieder geval fleurig uit, op alle tafels felgekleurde Post its, de gele, groene en rode stickers en … vanwege de ‘geboorte’ van CORA 4.0 blauwe en VERA 3.2 roze muisjes-flikken. We gaan beginnen!

Jan Fock (CORA kernteam, CorpoNet, Vestia) nam de aanwezigen mee in de wereld van CORA en vertelde in grote lijnen wat deze referentie architectuur voor woningcorporaties inhoudt en hoe deze toe te passen. Daarna nam Arjen de Vries (CORA kernteam, CorpoNet, Lefier) het woord en vertelde over de ontstaansgeschiedenis van CORA en hoe ze langzamerhand ‘volwassen’ begint te worden. Tot slot nam Vincent Breuking (CORA kernteam, Woonstad Rotterdam) de microfoon ter hand, hij ging in op het kennismodel en de architectuur. Natuurlijk kreeg de nieuwe verschijningsvorm van CORA 4.0 – namelijk een doorklikbare wiki – de verdiende aandacht. Vanaf nu geen dik boekwerk meer of een pdf waarin je verdwaalt, maar een wiki waar je CORA 4.0 kunt raadplegen en op alle mogelijke manieren kan doorzoeken en -bladeren. Daarnaast is het binnenkort mogelijk input op de ontwikkeling van de CORA te geven met de discussiepagina’s die opgenomen zijn in de CORA wiki. Op termijn kan er zo gezamenlijk aan nieuwe versies van CORA gebouwd worden. Wil je dit alles met eigen ogen zien? Klik dan hier.

In het interactieve gedeelte was het de beurt aan de aanwezige adviseurs en leveranciers. De vraag luidde “Wat heeft u nodig om CORA aan uw klanten uit te leggen?”. Er werd volop gediscussieerd, geschreven en geplakt; vooral CORA in jip-en-janneketaal is een grote wens. Ook op het CORA 4.0 procesmodel konden de leveranciers door middel van een rode, gele of groene sticker aangeven waar men vaart wil maken (rood) of juist rustig aan moet doen (groen).

Tijd voor een break!

Er stond een lekker en goed verzorgd pauze-snack-buffet klaar om de inwendige mens te laven en de hersenen even te resetten. Fris voor de tweede ronde!

Dit keer bracht Jan Fock de zaal in de stemming voor VERA, want ook deze standaard (voor gegevensuitwisseling) is grondig bijgewerkt. Marcel van den Bos (VERA, WoningNet) nam de microfoon van Jan over en besprak de highlights van VERA 3.2. Een volledig ondersteund onderhoudsproces en honderd procent dekking van de dVi zijn de twee meest opvallende zaken in deze nieuwste versie. Ook de aansluiting op het Referentie Grootboek Schema (RGS) is inmiddels een feit.
Een uitgebreider verslag is te lezen in het interview met Arjen, Jan en Vincent over CORA en VERA in het CorporatieGids Magazine (december 2019).

Tijdens het interactieve gedeelte van VERA was het stiller bij de aanwezige dames en heren … en dat nodigt uit tot contemplatie. Als digitaal het nieuwe normaal is, dan moet er in de corporatiesector hard gewerkt worden aan standaardisatie. Dat kost in eerste instantie tijd en geld, maar daar zit later de winst. Daarom moet je goed nadenken waar standaardisatie nodig is.

CORA en VERA zijn twee open standaarden, vanuit CorpoNet ontwikkeld voor en door de sector. Blijf bijdragen, gebruiken en ondersteunen. Standaarden maken immers snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling en gegevens hergebruik mogelijk, wat kosten reduceert, dienstverlening verbetert en innovatie versnelt.

We horen graag van u! (info@corponet.nl)

De middag in beeld