Terugblik ALV

Wederom was dit jaar de Algemene Ledenvergadering online. Een echte publiekstrekker is het nog steeds niet, veel dank daarom aan de leden die wel de moeite namen online te komen en daarmee deze ALV een stem en gezicht gaven.

Voorzitter Marcel Rog opende de algemene ledenvergadering en hij refereerde aan de elfde maal ALV. Gelukkig corrigeerde de secretaris dit, want ons netwerk bestaat al zo’n 22 jaar als een vereniging (oprichting in het jaar 2000) dus er zullen ook minstens zoveel algemene vergaderingen zijn geweest. Voorheen NetwIT (tm 2017) nu CorpoNet (vanaf 2018), het is maar een weetje.
Waar Marcel absoluut goed over geïnformeerd is: we gaan op 2 juni eindelijk weer eens live! Daar verheugen we ons op en zoals Marcel beloofde we gaan ‘los’ 😉
Maar laten we beginnen met de ALV, daar deed Leen Spaans een terugblik op 2021 qua Kennisdeling en SIG Security en deelde hij de plannen voor dit jaar op dezelfde werkgebieden. Hij gaf het stokje door aan Arjen de Vries die ons bij praatte over CORA wat is er gerealiseerd en wat komt er nog aan. Waarna Jan Fock eenzelfde verslag deed over VERA. BIC, CORA en VERA, stuk voor stuk mooie producten die met het jaar meer volwassen en doordacht worden.
Gijsbert Mulder nam vlot het financiële verslag, de begroting en de indexering van de contributie met ons door; de kascommissie, belast met de controle door middel van steekproeven, gaf goedkeuring aan het werk van de penningmeester. De beslissingen waarvoor de ALV geraadpleegd moet worden zijn correct afgehandeld en met deze goedkeuring kan het bestuur ondersteund door Henk en het C-team er weer een jaar tegenaan.

Tijd voor een intermezzo: Ruud Veltenaar, de spreker die ons op 2 juni in Hilversum meeneemt op een ‘inspiriment’, zoals hij onze wereld in transitie naar een volgende beschaving duidt. Hij tipt ons alvast het boek van René ten Bos ‘Dwalen in het Antropoceen’ te lezen. Ten Bos constateert een grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwestie als klimaatverandering. Ruud voegt daar nog sociale en economische uitdagingen aan toe. In het kader van sociale huisvesting zullen we aan de hand van Ruud’s inspiriment dan kijken welke rol voor woningcorporaties (inzoomend op de technologie aldaar) is weggelegd. Ruud heeft overigens het volste vertrouwen dat we uiteindelijk landen in een betere wereld, waarin de mensheid heeft geleerd inclusief binnen de grenzen van de planeet te leven. Maar er is ook een alternatief spoor ….

En weer terug … naar de ALV, want daar lagen nog een paar belangrijk zaken te wachten.
Allereerst de bestuurssamenstelling; Roland Schweigl stelde zich na zijn huidige periode herkiesbaar, waartegen niemand bezwaar maakte. Fijn!
Marije de Vreeze heeft zich beschikbaar gesteld en met haar toetreding werd vlot ingestemd. Heel fijn! Voor leden: na de inlog kun je hier de motivatie van Marije vinden.
Tot slot, niet fijn, gaat Arjen de Vries het CorpoNet bestuur verlaten. Arjen wil het iets rustige aan gaan doen, hij blijft wel actief lid van het CORA kernteam. Arjen nam even het woord en zei met veel plezier terug te kijken op zijn periode als bestuurslid: ‘Erg leerzaam en heel goed voor je netwerk, ik beveel dit van harte aan. Dus wie zin heeft, meld je vooral bij CorpoNet.’ Arjen bedankt!

Restte ons nog de bespreking van de rol van CorpoNet inzake de nieuw op te richten organisatie voor (data) standaarden door Aedes. Zeg je datastandaard dan zeg VERA, deze standaard zou dan in de nieuwe organisatie verder ontwikkeld en beheerd worden. Zoals eerder gemeld in dit artikel, kijken zowel het VERA bestuur als dat van CorpoNet positief naar deze ontwikkeling, want met meer geld maak je grotere stappen, zo simpel is het ook. Toch gaan beide besturen niet over één nacht ijs, want een product dat met zoveel toewijding vanuit de sector door zowel woningcorporaties als leveranciers is gemaakt, laat je niet zomaar los. Het laatste woord is dan ook waarschijnlijk nog niet gezegd. Tijdens de ALV de bleven de kritische vragen uit, wat we opvatten als blijk van vertrouwen in de besprekingen die CorpoNet hierover voert met Aedes.
Daarnaast heeft het bestuur samen met het C-team recent een intensieve dag van brainstorming achter de rug. In de vorm van een zogeheten ‘strategisch kaartspel’, waar al langer online aan gewerkt werd, hebben we die dag flinke vorderingen gemaakt. Zo hebben we onze vier werkgebieden benoemd, zodat iedereen duidelijk weet ‘waar we van zijn’. Elk werkgebied heeft zijn eigen portefeuillehouder: Informatiebeveiliging / privacy (Leen Spaans), Architectuur / CORA (Jan Fock), Kennisdelen (Marcel Rog), Digitalisering [vacature]. Over deze werkgebieden zullen jullie de komende tijd en zeker op 2 juni meer horen. Al kan iedereen zich vast iets voorstellen bij deze thema’s, en is CorpoNet zeker niet van haar koers af. Ook hier kon de ALV zich in vinden.

Nu maken we ons op voor 2 juni het CorpoNet LIVE BITES event, waar we enorm veel zin in hebben vooral om iedereen weer ‘in het echt’ te ontmoeten. We hopen dat ons enthousiasme wederkerig is of anders aantrekkend werkt. We hebben een prachtige locatie die dag, namelijk het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, daar kunnen heel wat mensen in, dus neem ook gerust je collega of doe eens gek en ga met je bestuurder op pad. Er valt die dag genoeg te happen, met recht bites voor hoofd en maag. Je kunt je al aanmelden. Dus graag tot ziens op 2 juni. Intussen gaan onze online KennisBites gewoon door, ook daar zien we jullie graag.

Het bestuurlijk verslag van de ALV vind je hier (je moet wel ingelogd zijn om erbij te kunnen)