Stappenplan NOM helpt corporaties

Als woningcorporatie ben je dagelijks druk in de weer om betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen te realiseren. Daar is nog wat bijgekomen: CO2 neutraal in 2050. Naast alle praktische kanten van het verduurzamen van de woningvoorraad, heeft dit ook een behoorlijke impact op de werkprocessen van corporaties. Gestandaardiseerde corporatieprocessen kunnen daar enorm bij helpen. En dat is juist één van belangrijkste taken van CorpoNet; via de standaarden CORA en VERA voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt. En zeker wanneer er nieuwe processen voor corporaties ontstaan, denken wij heel graag mee. Daarom werkt CorpoNet samen met Stroomversnelling.

Nul-op-de-meter (NOM) en de energieprestatievergoeding (EVP) brengen hoe dan ook nieuwe processen met zich mee. Dat kan belemmerend werken voor corporaties in hun verduurzamingsopgave, Stroomversnelling ziet het als haar taakcorporaties daarbij te helpen. En omdat woningcorporaties allen voor dezelfde taak staan en dus tegen soortgelijke problematiek aanlopen is ook hier standaardisatie een belangrijke sleutel tot succes.

Stroomversnelling werkt aan een document waarin de ervaringen van corporaties die al bezig zijn met NOM in beeld worden gebracht, zodat andere corporaties hier hun voordeel mee kunnen doen. Welke stappen zijn nodig? Wie is per fase verantwoordelijk voor welke stap? Wat is hierbij nodig? En welk product of welke dienst levert het proces uiteindelijk op? Ieder proces wordt uitvoerig uitgewerkt, met tips, ervaringen en extra aandachtspunten. Zo ontstaat een stappenplan dat corporaties helpt hun werkprocessen rondom NOM goed in te kunnen richten of te optimaliseren.

Het spreekt voor zich dat dit alles te zijner tijd (Stroomversnelling verwacht eind november te kunnen publiceren) in CORA terug te vinden is.

Lees meer; onder andere welke processen er uitgewerkt worden.

Ook interessant
Op dinsdag 24 november van 14-16 uur organiseert Stroomversnelling een online-event: Zonder monitoring geen energietransitie
Woningcorporaties die ervaring hebben met NOM en monitoring vertellen hoe ze dat aanpakten en wat het hun oplevert.