SIG BIC wordt SIG Security

In april 2016 was de eerste BIC, de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties, een feit. Daarvoor werd er door de SIG BIC natuurlijk al langer gewerkt aan de ontwikkeling ervan.

Een baseline informatiebeveiliging voor woningcorporaties is absoluut noodzakelijk en daarom wordt de BIC nog altijd beheerd en (door)ontwikkeld door deze SIG*.
Maar onze wereld verandert snel en er komen steeds vaker digitale dreigingen en incidenten op ons af. Ransomware, phishing, hacken, datalek, informatiediefstal, we moeten er niet alleen op bedacht zijn het liefst ook voor beveiligd.
De SIG BIC vindt dat nieuwe naam SIG Security de lading beter dekt. De vragen die de SIG BIC bereiken gaan ook niet alleen meer over de BIC. Steeds vaker worden er vragen gesteld over diverse aspecten van security. De nieuwe naam past daarom beter bij het brede spectrum van IT security.

____________

*Een SIG is een acroniem van Special Interest Group. In de jaren negentig van de vorige eeuw toen het internet nog redelijk nieuw was en nieuwsgroepen hun intrede deden, waren de SIG’s groepen mensen die zich voor het technische gedeelte van computers interesseerden en daar dus een nieuwsgroep/SIG voor opstartten.