Samenwerken voor standaardisatie

Het voorstel om een organisatie voor standaarden op te zetten is met 98% van de stemmen aangenomen tijdens het verenigingscongres van Aedes op 9 juni jl. Fijn dat bestuurders hierin zo eensgezind meegaan.
En dus gaat het van start.

Waarom is dit goed nieuws?
VERA is ooit gestart vanuit een droom voor standaardisatie. Dat was en is een behoorlijke uitdaging. Zeker in 2012 toen standaardisatie in onze sector nog niet zo vanzelfsprekend was. Met vereende krachten van woningcorporaties én IT-leveranciers is VERA een heel eind gekomen. Steeds meer partijen zien de voordelen en de mogelijkheden van de adoptie van die ene standaard: VERA.
Dat laatste kan nu nog sneller gaan, want de samenwerking CorpoNet-VERA en Aedes is krachtig en omvat bijna alle woningcorporaties in Nederland. De weg die we nu gezamenlijk inslaan is voor de sector een belangrijke stap in zijn digitale ontwikkeling. De brede samenwerking en vervolgens commitment aan datastandaarden helpen ons de regie in eigen hand te houden. Dat was bij de start al het doel en de visie van VERA en CorpoNet, daar blijven we ons voor inzetten.

Door de samenwerking kan er ook meer geïnvesteerd worden in beheer en ontwikkeling. Onze ambitie om data gemakkelijk te kunnen ontsluiten en delen in de keten komt hiermee sneller binnen bereik. En daarmee het grotere doel: betere dienstverlening aan de huurders, optimale werkprocessen en lagere kosten voor de corporaties. De VERA successen uit het verleden laten dat zien, denk aan de Woonruimteverdeelsystemen en de gegevensuitwisseling met leveranciers die volledig op VERA draaien en recent de standaardisatie van de ERP-klantportal koppeling.

Het VERA ‘loket’ blijft open
Voorlopig draait de VERA organisatie door als vanouds. Gedurende de opstartfase van de organisatie (die voorlopig als een afdeling binnen Aedes zal functioneren) zullen beheer en doorontwikkeling van VERA stapsgewijs worden ingeweven in deze nieuwe standaarden afdeling. We houden je uiteraard op de hoogte van die stappen. Voor nu is info@stichting-vera.nl nog altijd het adres waar je vragen, opmerkingen ideeën en meer kunt delen.
We willen ook onze samenwerking voortzetten zoals we dat tot nu toe gedaan hebben en we vragen iedereen die met VERA bezig is hun bevindingen, wensen en vragen aan het architectuurteam door te geven. Zij komen wekelijks bij elkaar en proberen snel met een adequaat antwoord te komen. Met soms als resultaat dat het een week later al in de VERA standaard is opgenomen (bijvoorbeeld Referentiedata). Mail naar: architectuur@stichting-vera.nl

Actuele onderwerpen uit de Roadmap
• Revisie domein Financiën
We zoeken nog medewerking uit de sector om het informatiedomein Financiën te herzien. We weten dat de gegevensmodellering binnen Financiën voor verbetering vatbaar is. Iedereen met ideeën en/of kennis nodigen we graag uit. Mail naar: info@stichting-vera.nl
• Organisatiedomein uitwerken
Met VERA 4.0 is ook de basis voor het informatiedomein “Organisatie” gepubliceerd.
Hiervoor zoeken we ook nog experts uit de sector die dit willen helpen verdiepen. Mail naar: info@stichting-vera.nl