Registreren

De corporatie waar jij werkt is lid van CorpoNet. Hieronder kun je de gegevens invullen van de medewerker die ook een account nodig heeft.

CorpoNet is een open en transparant netwerk en werkt aan open ICT-standaarden; de meeste informatie, kennisdeling en producten zijn dan ook openbaar. In het ledengedeelte, uiteraard niet openbaar, delen we contactgegevens en relevante ICT-informatie in onze almanak. Want als we kennis willen delen, moet je elkaar kunnen vinden.

Als corporatie ben je zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens. Houd het daarom up-to-date en waardevol voor elkaar.