Project processenboek van start

In een referentiearchitectuur zoals de CORA voor onze sector, is het uitwerken van werkprocessen tot het niveau van processtappen en handelingen te gedetailleerd. Toch zijn nauwkeurig beschreven processen behulpzaam in de steeds sneller digitaliserende corporatiewereld. Woningcorporaties kunnen aan de hand van zulke referentieprocessen hun eigen processen spiegelen en waar gewenst verder optimaliseren. Dat helpt om als organisatie en als sector te transformeren naar een meer wendbaar en tegelijkertijd effectiever geheel.
Uiteraard ziet de corporatiesector het belang en nut van zo’n verzameling referentieprocessen. CorpoNet en Aedes pakken deze taak op, ondergebracht in het project Processenboek. De praktische uitvoering is in handen van Martijn Videler en Bas Buitendijk van VVA-informatisering en Maike Jansen-Oosterbaan van Squerist Business Transformation. Alles in nauwe samenwerking met corporaties en stakeholders.
Uiteindelijk wordt het resultaat, de referentieprocessen, opgenomen in de CORA.

Voor wie wil meedenken? Graag! Want er zijn nogal wat processen die uitgewerkt moeten worden.

Concreet: Het belangrijkste waar corporaties mee kunnen helpen is het direct delen van eigen procesbeschrijvingen van de hieronder genoemde processen!

  • Intake reparatieverzoeken, co​ördineren en uitvoeren reparatieonderhoud, inspecteren vastgoed bij reparatie, afrekenen naar huurders, aansturen en uitvoeren door derden incl. factuurafhandeling van aannemers, meten van klantwaardering. (Processen rondom Reparatieonderhoud)
  • Verhuren eenheden, inschrijven woningzoekenden, werven en selecteren kandidaat huurders, afsluiten huurcontract, inspecteren vastgoed bij mutatie. (Processen rondom Verhuurmutatie)
  • Co​ördineren en uitvoeren mutatieonderhoud, afrekenen naar huurders, aansturen en uitvoeren door derden incl. factuurafhandeling van aannemers. (Processen rondom Mutatieonderhoud)
  • Stook- en Servicekosten.
  • Opstellen portefeuillestrategie en uitvoeren portefeuillesturing, opstellen en actualiseren MJOB. (Processen rondom Vastg​oedst​uring​/Asse​tmana​gemen​t)

Wil je als corporatie een bijdrage leveren aan é​én of meerdere stappen in het tot stand komen van het Processenboek? Of heb je vragen en/of belangrijke tips? Neem dan contact op met Bas Buitendijk via b.bui​tendi​jk@vv​a-inf​ormat​iseri​ng.nl​ of via info@corponet.nl