Kosten én Baten van ICT – diverse auteurs

Uitgegeven in 2009

De vraag wat de ICT nu eigenlijk kost, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het gaat niet alleen om de uitgaven en investeringen, maar ook om de baten. En juist dat laatste is voor velen een lastig thema. Baten laten zich niet altijd even gemakkelijk in financiële zin (of gewin) vertalen. Daarnaast blijken ook de effecten van ICT niet altijd gemakkelijk in beeld gebracht te kunnen worden. Laat staan als er ook nog sprake blijkt te zijn van onverwachte, ongewenste of onvermoede baten… Uitgangspunt voor dit boek zijn de ervaringen die sinds 2002 zijn opgedaan met een ICT (kosten)benchmark binnen de corporaties.

Terug naar overzicht