ICT optimaal georganiseerd? – Joop Schoppers

Uitgegeven in 2007

Met een onderzoek naar de ICT-organisatie bij woningcorporaties verschafte Joop Schoppers de corporaties een overzicht van de inrichting van de ICT-afdeling (inclusief de aanwezige ICT-functies) binnen de woningcorporaties. Met dit overzicht is een mogelijke standaardinrichting aangereikt op basis waarvan woningcorporaties hun eigen inrichting kunnen toetsen en eventueel kunnen aanpassen aan die van andere corporaties. Schoppers deed het onderzoek als afstudeeropdracht in het kader van zijn studie Bedrijfskundige Informatica.

Terug naar overzicht