Een andere kijk op informatiebeleid – diverse auteurs

Uitgegeven in 2014

Goed informatiemanagement, op basis van architecturen en standaarden, is van groot belang voor de corporatiesector in Nederland. In dit boek vindt u, naast een theoretische uiteenzetting over informatiemanagement, praktijkvoorbeelden van de manier waarop een aantal woningcorporaties hun informatiebeleid en hun informatiesystemen aanpassen aan de steeds veranderende eisen. Eisen die door de overheid worden gesteld, maar ook intern. Zes Nederlandse corporaties, variërend van grote landelijk opererende tot kleine plaatselijke corporaties, geven een inkijkje.

Terug naar overzicht

Wilt u een boek uit deze reeks bestellen? Mail de titel en uw contactgegevens naar info@corponet.nl