Bedrijfs- en ICT-architectuur – diverse auteurs

Uitgegeven in 2008

In 2007 voerde de Special Interest Group ICT-architectuur van NetwIT een verkenning uit om de kennis en bewustwording van het belang van een ICT-architectuur te vergroten. Daarbij bleek dat de mate en het niveau van de ervaringen van woningcorporaties op dit gebied verschillen, maar dat er daarnaast ook zoveel overeenkomsten zijn, dat een uitwisseling van die ervaringen zinvol zou zijn. De SIG-deelnemers onderzochten of er een basis is voor het ontwikkelen van een referentiearchitectuur voor de branche. Het was de eerste stap die enkele jaren later leidde tot de ontwikkeling van de CORA (COrporatie Referentie Architectuur).

Terug naar overzicht