WORD LID

Wat fijn dat jouw corporatie lid wil worden van CorpoNet, we heten jullie van harte welkom!

Met meer leden hebben we meer kennis om te delen en kunnen we sneller werken aan de producten voor de sector. Samen staan we voor een sterke
gedigitaliseerde woningcorporatiesector.

De jaarlijkse contributie wordt per kalenderjaar betaald en wordt voor het lopende kalenderjaar naar rato berekend.

Door het aanmeldingsformulier te verzenden, verklaar je dat je:
  • Je aanmeldt voor het lidmaatschap van CorpoNet
  • De statuten en het Huishoudelijk Reglement van CorpoNet hebt gelezen, onderschrijft en ernaar zal handelen
  • De jaarlijkse contributies na ontvangst van de factuur tijdig betaalt
  • Dit formulier naar waarheid hebt ingevuld

CorpoNet verwerkt je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), om uitvoering te geven aan jullie lidmaatschap en je te informeren over CorpoNet.