INITIATIEVEN

Om te kijken wat er speelt in of nodig is voor de sector, worden initiatieven opgestart. Vanuit dergelijk ‘start-up’s’ ontstaan in sommige
gevallen producten zoals BIC, CORA en VERA. Ook het ‘ICT-benchmarken’ is vanuit een CorpoNet initiatief ontstaan

wTCO

wTCO staat voor Woningcorporaties Total Cost of Ownership. Deze jaarlijkse ICT Benchmark voor woningcorporaties is een gezamenlijk initiatief van CorpoNet, M&I/Partners en F-fectis organisatie + innovatie.

Benchmarking is in de kern gericht op het verkrijgen van inzicht om daarmee maatregelen te kunnen nemen die de eigen organisatie efficiënter en effectiever maken. Deelname aan de ICT Benchmark Woningcorporaties stelt woningcorporaties in staat de eigen ICT-kosten te vergelijken met die van andere woningcorporaties. Naast het benchmark-rapport ontvangen deelnemers een individuele bijlage voor de eigen organisatie met daarin specifieke aandachtspunten naar aanleiding van de benchmark.
Tijdens de slotbijeenkomst wordt, samen met de deelnemers, gewerkt aan meer inzicht in en grip op de kosten.

Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u meer informatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties? Kijk op ICT Benchmark Woningcorporaties of bekijk deze impressie van de resultaten over 2019.

De 2030-dialoog

In maart 2019, naar aanleiding van een themamiddag, ontstond de behoefte de aldaar ontstane inzichten en ideeën omtrent de digitale transformatie in de corporatiesector verder met elkaar uit te werken en te delen. Onder de naam De 2030-dialoog is dit idee van start gegaan. In de hieronder te downloaden 2030-dialoog onderzoeken we samen aan de hand van zeven thema’s met bijbehorende vragen de mogelijkheden en gevolgen van de digitalisering binnen onze sector, tegelijk inventariseren we wat daarvoor nodig is. Via deze website, onze nieuwsbrief, LinkedIn en wellicht volgen er meerdere kanalen, delen we de voortgang. Als we allemaal onze resultaten, ideeën en ervaringen met en aan elkaar delen, dan werken we samen aan een mooie, digitale toekomst voor de sector.

#de2030dialoog denk, deel en doe mee!
Download de dialoog, ga ermee aan de slag en deel de opbrengst met ons. Delen kan via communicatie@corponet.nl of een van de bestuursleden.

CinC

CinC (je spreekt het uit als kink) is opgestart vanuit het idee om alle digitale innovaties bij woningcorporaties in kaart te brengen. En met alle worden zowel de succesvolle als minder succesvolle en zelfs mislukte bedoeld. Want waar de één afhaakt, kan dat de ander wellicht inspireren om verder te komen. Dat is de kracht van Kennis moet je delen!

Zowel CinC als De 2030-dialoog zijn toekomstverkenningen tijdens de digitale transformatie van de woningcorporatiesector. CorpoNet onderzoekt samen met de sector vragen als: Hoe zetten wij digitalisering slim in? Wat mag je van een woningcorporatie verwachten? Hoe houden wij wonen betaalbaar? Wat kan digitalisering voor duurzaamheid doen?