Processenboek – referentieproces ‘incasso’ nu in de CORAwiki

Het CORA kernteam werkt samen met Aedes, Squerist en VVA-informatisering aan het Processenboek. Die processen gaan een logische plek krijgen in de CORA referentiearchitectuur. Afgelopen jaar hebben we proefgedraaid met het proces huurincasso. Dat heeft geresulteerd in het eerste referentieproces waarbij alle detailelementen van de werkprocessen van incasso zijn uitgewerkt.

Het plan is om in het eerste half jaar van 2021 meer processen vorm te geven. Op de rol staan in ieder geval het verhuurmutatieproces, het proces stook- en servicekosten en het proces reparatieonderhoud. Daarvoor is inmiddels al het nodige materiaal verzameld. Dat materiaal is  omgezet in eerste ruwe conceptversies. Daarmee gaan we vervolgens met vertegenwoordigers van corporaties aan de slag. Dit alles leidt tot herkenbare en vooral bruikbare referentieprocessen die elke corporatie kan gebruiken. Het Processenboek is een project van Aedes en CorpoNet, het CORA kernteam heeft hierin een adviserende rol, VVA-informatisering en Squerist hebben de praktische uitvoering/voortrekkers rol in handen.

Naast de werkprocessen proberen we ook zoveel mogelijk indicatoren te achterhalen en te benoemen. Het gaat om zowel de prestatie – als de risico indicatoren per proces en/of per processtap.

Al met al een prachtige stap voor de corporatiesector!

Lanceerbijeenkomst

Op 14 januari tijdens de lanceerbijeenkomst presenteren we de resultaten van het huurincassoproces en geven we een doorkijk naar het vervolg. Input is nog altijd welkom dus doe mee, hoe meer input hoe beter de referentieprocessen worden.