Processenboek: oproep review

Er is hard gewerkt aan het Processenboek! Het project is een initiatief van CorpoNet en Aedes, waarbij de praktische uitvoering in handen is van VVA-informatisering en Squerist Business Transformation. Zij werken op hun beurt weer nauw samen met corporaties en stakeholders. Het spreekt voor zich dat het CORA kernteam ook een flinke rol speelt in dit geheel, temeer omdat de definitieve referentieprocessen opgenomen worden in de CORA.

Inmiddels gaan we de reviewfase in, waarbij wederom corporaties en leveranciers een belangrijk rol hebben. Jullie weten als geen ander hoe vorken aan hun stelen zitten, waar de klepels hangen en van hoeden en randen. Dus jullie kennis is nodig om in deze laatste fase mee te kijken naar de inmiddels gereedgekomen referentieprocessen.

Dat zijn de volgende processen:
• Verhuurmutatie (incl. mutatieonderhoud)
• Inschrijven woningzoekenden
• Servicecomponenten (incl. stook- en servicekosten)
• Meerjarenonderhoudsbegroting + conditiemeting
• Reparatieonderhoud
• Planmatig onderhoud

Durf kritisch te zijn, dat komt het Processenboek en uiteindelijk de sector en onze klanten ten goede. Heb je in het eerdere stadium, het vormgeven van de referentieprocessen, niet meegewerkt aan dit project? Geef je dan nu wel op voor de review. Hoe meer input en kennis er in het Processenboek komt, hoe beter het eindresultaat.

Update 18 mei:

De uitgewerkte processen zijn via de website van Aedes te downloaden en per proces staat er een link naar de enquête. Je kunt één of meerdere processen reviewen. Binnen elk proces is er ook de keuze om alleen de onderwerpen te reviewen die je goed begrijpt. Dit doe je door vragen over te slaan die voor jou niet relevant zijn. Heb je vragen over de review ? Neem dan contact op met Allard Dolron van VVA-informatisering via het mailadres: a.dolron@vva-informatisering.nl.

Tot uiterlijk 6 juni 2021 kun je meedoen aan de review. Elke deelname zorgt voor een beter eindresultaat, dus maak er tijd voor!