SAMENWERKINGEN

Allereerst werkt CorpoNet natuurlijk samen met haar leden, de woningcorporaties. Daarnaast willen we de ontwikkelingen in de sector
op het gebied van digitalisering graag op de voet volgen. We schuiven daarom regelmatig aan bij andere organisaties zoals ERP
samenwerkingsverbanden en gebruikersgroepen, maar ook met de toezichthouders en met de bouw- en onderhoudssector onderhouden
we contact.
Kent u de Paraplugroep? Ook daarin is CorpoNet vertegenwoordigd. Deze groep, bestaande uit Aedes, De Vernieuwde Stad, MKW,
Swemp, Hyra en G6, is ontstaan uit de Vernieuwingsagenda van Aedes en kreeg als eerste opdracht ‘Verbeteren Informatievoorziening
Woningcorporatiesector’. Hier is bijvoorbeeld het RGS uit voortgekomen.

Samenwerkingsverbanden ERP's en gebruikersgroepen

Programmering  |  Architectuur en standaardisatie  |  Processen

Samenwerkingsverbanden toezichthouders

Inhoud verantwoording dVI en dPI  |  Standaardisatie gegevensdefinities dVI en dPI  |  Koppeling Taxonomie-VERA  |  Mogelijk RGS in VERA/CORA

Samenwerkingsverbanden Bouw- en onderhoudssector

Standaardisatie informatiestromen bouw- en onderhoudsketen  |  Duurzaamheid  |  Ketenproces onderhoud  |  Digideal

Paraplugroep
bestuurders en vertegenwoordigers sectorverbanden

Vernieuwingsagenda Digitalisering en informatievoorziening  |  Architectuur en standaardisatie  |  Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector  |  Gezamenlijke roadmap en opdrachtgeving