Privacy Statement corponet

Inleiding
Dit is het Privacy Statement van CorpoNet. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. CorpoNet voldoet hiermee aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Uw privacy en de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons geeft zijn voor ons van groot belang. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Daarnaast beschermen wij uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat deze op een correcte manier gebruikt worden als dat nodig is.

Verzamelde persoonsgegevens
Bij het aangaan van het lidmaatschap van een woningcorporatie vragen we om één of meerdere contactpersonen. Deze contactpersonen hebben namens het lid toegang tot de diensten (kennis) van CorpoNet. Hiervoor vraagt en verwerkt CorpoNet persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap.
CorpoNet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw (zakelijke) telefoonnummer (vast of mobiel)
Uw (zakelijke) e-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
Het factureren van het lidmaatschap;
Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
De communicatie per e-mail over door u aangevraagde informatie (via het contactformulier op de website of via onze e-mailadressen);
Opslag van klantgegevens in onze databank, om het bovenstaande te kunnen uitvoeren.

Gegevens van websitebezoek
CorpoNet verzamelt geen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website, wij maken geen gebruik van de bekende cookies.
Mocht dit in de toekomst wel zo zijn dan passen we ons privacy statement hierop aan.

Beveiligen
CorpoNet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CorpoNet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Heeft u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen zijn misbruik, of wilt u meer informatie over de beveiliging van door CorpoNet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met CorpoNet via secretariaat@corponet.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@corponet.nl. CorpoNet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn gegevens
Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van het lidmaatschap.

Delen met anderen
CorpoNet verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

CorpoNet is
statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32083050,
als volgt te bereiken:
Postbus 420, 2400 AK Alphen aan den Rijn of info@corponet.nl

Juni 2018