OVER CORPONET

CorpoNet is een netwerk op het gebied van Informatisering & Automatisering. Vanuit deze expertise ondersteunen we de corporatiesector bij de uitdagingen op zijn pad: zowel technologisch, als innovatief en duurzaam. 

Het netwerk bestaat uit IT-medewerkers van woningcorporaties. Samen vormen zij een platform om kennis en ervaringen te delen, met als resultaat betere dienstverlening aan de huurders.

Dat is CorpoNet in een notendop. Maar er is meer. Lees meer over waarom we doen wat we doen, over wat ons motiveert en inspireert, over waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Lees het verhaal van CorpoNet

Kennis moet je delen
Het verhaal van CorpoNet

Van corporatie tot bouwbedrijf en van IT-architect tot constructief adviseur: iedere schakel in de ketting van de corporatiewereld heeft zijn eigen kundigheid als het gaat om bedrijfsprocessen en de bijbehorende ICT. CorpoNet brengt die kennis samen. Door partijen bij elkaar te brengen. Door samen te onderzoeken. Door themabijeenkomsten en seminars te organiseren. Want samen weten we meer en dat betekent voor onze leden minder risico, minder kosten en een betere dienstverlening.

Hoe het begon
Het ontstaan van NetwIT

Nederland, eind jaren negentig. De informatie-technologie ontgroeit de kinderschoenen en het belang ervan neemt hand over hand toe. Ook binnen de corporatiesector. Het volgen en inzetten van technologische ontwikkelingen is niet langer een keuze: succesvol werken betekent ook voor woningcorporaties dat zij de juiste informatie op de juiste plaats moeten aanwenden.

In eerste instantie gebeurt dat op zeer individuele basis. Iedere corporatie heeft haar eigen IT-medewerkers en vindt haar eigen wiel uit. Begin 2000 signaleren Leen Spaans, Henk Korevaar en Hans Nijssen als eersten het gebrek aan een onafhankelijk en open platform. Een plek waar IT-managers van woningcorporaties bijeen kunnen

komen om kennis en ervaringen uit te wisselen, om te discussiëren en hun deskundigheid te vergroten. Het idee voor een netwerk van IT-managers van woningcorporaties, NetwIT, is geboren.

Spaans, Korevaar en Nijssen laten er geen gras over groeien en in de herfst van 2000 lanceren zij hun idee tijdens een bijeenkomst van leveranciers. Spannend, want hoewel zijzelf zeker weten dat de tijd er rijp voor is, is het afwachten hoe de aanwezige IT’ers op hun plannen reageren. Maar hun inschatting blijkt juist: aan het eind van de middag zijn de eerste twintig aanmeldingen binnen en krap vier maanden later worden de statuten van het gloednieuwe netwerk goedgekeurd. NetwIT, de voorloper van CorpoNet, is officieel van start.

Waar we nu staan
CorpoNet: samenwerken
onder één dak

En het wérkt, dat idee waar NetwIT ruim vijftien jaar geleden mee begon. De leveranciers die destijds nog wat last hadden van koudwatervrees, zijn nu co-ontwikkelaars van de producten waartoe NetwIT in de loop der jaren inspireerde. De referentie-architecturen CORA (sinds 2007) en VERA (sinds 2012) vormen samen een gemeenschappelijke taal die iedereen binnen de corporatiesector slimmer en sneller laat communiceren. Daarnaast stond NetwIT aan de basis van de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties, kortweg BIC (sinds 2016). Drie belangrijk instrumenten binnen de corporatiesector om tot standaardisatie te komen. Om deze standaardisatie verder in de sector te ontwikkelen, bundelden NetwIT, CORA en stichting VERA in 2017 hun krachten tot een professionele en deskundige samenwerking: CorpoNet.

De corporatiesector wordt gekenmerkt door mensen

die werken met een gemeenschappelijk doel: zorgdragen voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. De vereniging CorpoNet werkt voor dat collectief. Samen met meer dan 140 leden, leveranciers en vrijwilligers bouwen we de drie standaarden voortdurend uit. Én stimuleren we het gebruik ervan, door ze als open source voor iedereen beschikbaar te stellen. Dat doen we belangeloos, vanuit onze liefde voor ons werk en onze enorme drive om iets te betekenen voor de wereld.

Noem ons idealistisch, maar dat samenwerken biedt veel voordelen. Door onze manier van werken slechten we barricades, halen we drempels weg en stimuleren we marktwerking. Het resultaat: de corporatiesector werkt goedkoper, efficiënter en effectiever. En dat houdt de huisvesting voor onze huurders betaalbaar.

Waar we naar toe willen
Aanjagers van de toekomst

We zijn nu meer dan vijftien jaar en tientallen samenwerkingsverbanden verder. De wereld verandert voortdurend en confronteert de corporatiesector met nieuwe uitdagingen: de aanscherping van de Woningwet, de AVG, nieuwe spelregels vanuit BzK, WSW, Aedes en de gemeenten, voortschrijdende digitalisering en automatisering… de lijst is eindeloos. En dringend. Dat vraagt om snelheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Maar ook om een stevig fundament en een zoektocht naar duurzame oplossingen. Als vereniging helpt CorpoNet de sector om dat allemaal in goede banen te leiden.

Met kennis delen is het verhaal van CorpoNet begonnen en kennis delen vormt ook onze toekomst. We volgen de ontwikkelingen in de woningcorporatiebranche op de voet. Ons doel: creatieve, gezamenlijke oplossingen aanjagen die ook op de lange termijn bruikbaar blijven.

CorpoNet is toegewijd aan de wens om zoveel mogelijk partijen binnen de corporatiesector bij elkaar te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Samen weten we meer
Alleen als we samenwerken, vinden we oplossingen van hoge kwaliteit die de tand des tijds kunnen doorstaan. Laten we dus niet gaan voor individuele, tijdelijke wielen, maar voor het uitvinden van één groot wiel dat voor iedereen goed werkt. Laten we inzetten op duurzame oplossingen voor de toekomst. CorpoNet blijft daarin met veel plezier de aanjager. Want samen weten we meer: kennis moet je delen.