Oproep woco medewerkers

In aansluiting op dit eerder verschenen bericht, gaan we hier wat dieper in op de vraag aan woningcorporatiemedewerkers om mee te doen in de VERA klankbordgroep Standaardisatie CRM/klantportalen. De werkgroep hiervoor is recent gestart.
Het betreft de gegevensuitwisseling tussen het klantportaal en het bronsysteem (ERP). We gaan dit doen met behulp van REST API’s. De klankbordgroep kijkt mee naar de functionele behoefte van gegevensuitwisseling (huurdergegevens, klachten, reparatieverzoeken, etc.).

Wat levert het jou op?
Omdat VERA (de datastandaard voor woningcorporaties) ‘onderdelen’ altijd ontwikkeld worden in een nauwe samenwerking van leveranciers en woningcorporaties onder regie van het VERA team, is er een hoop kennis van verschillende partijen aanwezig. Deelname is dus zeker leerzaam en inspirerend.

En wat hebben wij er aan?
De klankbordgroep buigt zich over CRM/klantportals, daar waar de zo beroemde klanttevredenheid een grote rol speelt. Jouw kennis van de dagelijkse praktijk is dan ook belangrijke input om de techniek (IT) en de business (onze taak: het huisvesten van mensen met een smalle beurs) op elkaar af te stemmen.

Doe je mee? Geef je dan op via info@stichting-vera.nl en heb je nog vragen, stel ze gerust via hetzelfde emailadres.