Oproep: deelnemers onderzoek “Naar een digitale circulaire economie in de woningsector”

In juni was er een KennisBite (Closing the loop) met Sultan Çetin-Öztürk, onderzoeker aan de TU Delft, over haar onderzoek naar hoe we met behulp van digitale technologie de circulaire economie (CE) kunnen implementeren in de woningsector. Dit doet zij in nauwe samenwerking met CHARM, een Noord-West Europees project opgestart door TU Delft en in samenwerking met diverse partners uit de huisvestingssector van Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

Sultan Çetin-Öztürk wil haar onderzoek graag vergroten. Tot nu toe werkt zij samen met 20 Nederlandse corporaties, die zij de frontrunners op het gebied van duurzaamheid in onze sector noemt. Fijn voor Nederland, ons milieu en onze sector, maar niet perse vertegenwoordigend voor de hele sector. Met name voor kleinere corporaties ligt het waarschijnlijk heel anders.
Daarom roepen wij onze leden op: meld je bij ons aan en doe mee aan dit belangrijke onderzoek. Uiteraard houden we jullie en ons hele netwerk op de hoogte van de uitkomsten.