Ook in West werden de BBB goed ontvangen

De BIC Building Blocks zijn af! En om deze te presenteren organiseren Audittrail en CorpoNet Windstrekensessies door heel Nederland. Op 21 januari vond de tweede sessie plaats bij Woonpartners Midden-Holland voor de regio West. Door de combinatie van diverse sprekers en publiek vanuit uiteenlopende functies en verschillende corporaties werd het een sessie waar iedereen iets nieuws uit haalde.

Risicomanagement

Als eerste sprak Gerard de Heide (SOR) over risicomanagement en informatiebeveiliging. Zo benadrukte hij het belang van het waarborgen van zowel de beschikbaarheid en integriteit als de vertrouwelijkheid van informatie. Vooral de eerste wordt nogal eens vergeten in dit kader.

Vervolgens vertelde Marcel Rog (Woonpartners Midden-Holland, CorpoNet) over CorpoNet, haar motto (kennis moet je delen) en welke diensten en samenwerkingsverbanden CorpoNet faciliteert om zo corporaties te helpen IT en IT-beveiliging te optimaliseren.

Samen leren

Jorrit van de Walle (Audittrail) vertelde als laatste over de BIC Building Blocks: de opzet, het bestaan en de werking van de zes ‘hapklare brokken’ waarmee corporaties de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) kunnen implementeren. Tijdens de presentaties werd veel gediscussieerd over de toepassing van informatiebeveiligingsmaatregelen en bewustwordingsmaatregelen. Onder de aanwezigen waren zowel privacy- als informatiebeveiligingsspecialisten van diverse corporaties. Ook werd de wens om meer samen te werken benadrukt. Veel aanwezigen vonden het onnodig om als individuele corporatie elk het wiel opnieuw uit te vinden.

Komt u ook?

Wij bedanken Woonpartners Midden-Holland voor de gastvrijheid en kijken uit naar de laatste twee BBB Windstrekensessies in februari. Op 13 februari presenteren we de BBB bij Lefier in Groningen (Noord), en op 19 februari zijn we bij de Woonplaats in Enschede (Oost). Bij beide sessies zijn nog een aantal plekken beschikbaar. U bent van harte welkom!