Nieuwe voorzitter bestuur Stichting VERA

Jurgen de Ruiter, de nieuwe voorzitter van het bestuur van Stichting VERA

Per 1 januari heeft Jan Fock (Vestia) het stokje van voorzitter van het bestuur van Stichting Vera overgedragen aan Jurgen de Ruiter (Parteon).
Jan Fock blijft, samen met Roy Bakker (SWEMP), Roland Schweigl (Mooiland) en Jeroen Kuiper (Aareon), actief in het bestuur van de stichting. Het bestuur wil de komende jaren vanuit een duidelijke visie op digitale transformatie het gedachtegoed van VERA verder uitdragen en hierbij een verbindende rol in de sector spelen.

VERA is dé standaard voor informatie-uitwisseling voor alle woningcorporaties en haar ketenpartners. VERA bevordert zowel de interne als externe ketenintegratie en standaardisatie van de informatievoorziening binnen de corporatiesector. Samenwerking, kennisdeling en ontwikkeling, beheer en ondersteuning van open standaarden en kwaliteitsborging middels certificering, zijn hiervoor essentieel.

Organisatorisch is VERA ondergebracht in een stichting, waarbij CorpoNet nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de standaard. Het VERA-team werkt intensief samen met corporaties, Aedes, ILT, WSW, SBR, de bouw en onderhoudsketen, en vele IT leveranciers in de corporatiesector.