Interview Marije de Vreeze – Insights

Mooi interview met ‘onze’ Marije (De Vreeze)

Marije de Vreeze is allereerst werkzaam bij Vidomes als manager Informatisering & Digitalisering, maar zij heeft haar handen en hoofd graag vol en dus vind je Marije ook in diverse overlegorganen, klankborden en wat dies meer zij. Bij CorpoNet vervult ze een bestuursfunctie, bij Aedes neemt ze deel aan de tactische werkgroep Datastandaarden en bij DigiGo aan de stuurgroep voor het afsprakenstelsel (DSGO).

Benieuwd naar wat Marije als bestuurder van CorpoNet te zeggen heeft over digitalisering in onze sector, je leest het hier.