Interconnectie: Aflevering 4

CorpoNet – Stroomversnelling een non-profit die samen met haar leden actief werkt aan de kwaliteit van de energietransitie van de woningvoorraad.
Een gesprek met CorpoNet-lid Lefier; in persona met Jannie Molag (NOM coördinator) en Arjen de Vries (adviseur I&A) en van Stroomversnelling Maarten Hommelberg (Expert monitoring)
Een online ontmoeting om kennis te delen en in een open gesprek elkaar te vertellen wat onze drijfveren zijn in de samenwerking met andere corporaties en/of organisaties.

Aan het slot van de vorige aflevering van deze rubriek werd gevraagd met welk netwerk we de volgende aflevering in gesprek moesten gaan. De keuze viel op Stroomversnelling. Dus gingen we op zoek naar een CorpoNet lid dat ook lid is van Stroomversnelling. Inmiddels zijn elf corporaties aangesloten bij Stroomversnelling. We vonden in het hoge noorden bij corporatie Lefier Jannie Molag en Arjen de Vries bereid om invulling te geven aan dit gesprek. Aan de kant van Stroomversnelling heeft Maarten Hommelberg plaatsgenomen in deze ‘virtuele’ ontmoeting op 21 september van dit jaar.

Jannie vertelt dat ze binnen Lefier de NOM-coördinator is en dat Lefier nieuwe woningen zoveel mogelijk energiezuinig bouwt. Wanneer oudere woningen gerenoveerd worden, zijn ze na renovatie ook energiezuinig. Een woning kan op verschillende manieren duurzaam zijn. Twee aanduidingen die veel voorkomen zijn ‘Label A’ en ‘NOM’. Een Label A-woning is zeer goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en energiezuinige verwarming, bijvoorbeeld door middel van een hybride CV-ketel. Een NOM-woning, Nul-op-de-Meter, gaat nog een stapje verder. Er is geen gasaansluiting en bij normaal gebruik en gemiddelde bewoning wekt de woning zelf voldoende energie op voor verwarming en elektriciteitsgebruik. Er is dan geen extra stroom ‘van het net’ nodig. Een NOM-woning is zeer duurzaam en bovendien heel comfortabel om in te wonen.
Wanneer energiezuinige woningen aan bepaalde* voorwaarden voldoen mogen corporaties een energieprestatievergoeding (EPV) vragen aan de huurder.

Inmiddels zijn ruim 900 van de 30.000 verhuurbare eenheden van Lefier een NOM woning. Lefier helpt haar huurders graag bewuster te zijn van het energieverbruik in hun woning. Met de energiedisplay in hun woning kunnen ze dagelijks zien hoeveel gas en elektriciteit er in huis is gebruikt. Zo kunnen huurders eenvoudig hun energieverbruik monitoren En zelf ook volgen of de NOM-woning voldoet aan de energieafspraken.

Jannie heeft ervaren dat het aan huurders uitleggen ‘wat is een NOM woning’ is, nog best lastig is. Door de veelheid aan apparatuur in de woning, vinden huurders het allemaal maar ‘knap lastig’ en soms vinden huurders het zelfs ‘eng’ omdat ze onvoldoende weten wat er allemaal wordt geregistreerd en bijgehouden door al die slimme apparaten. Goede en begrijpelijke informatievoorziening is dus van groot belang om de beoogde energieafspraken van een NOM woning ook daadwerkelijk te realiseren.

Stroomversnelling, zo vertelt Maarten, is een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. Dat doen we met onze ruim zestig leden die de gehele keten beslaan van gemeente, corporaties, bouwers tot en met de toeleveranciers. Twee van de ‘koploper-corporaties van het eerste uur’ waren Portaal en … het zal u niet verbazen: Lefier. Bij aanmelding voor Stroomversnelling moeten nieuwe leden vragen beantwoorden over wat ze komen brengen, wat ze willen halen en wat ze hopen te bereiken als lid van Stroomversnelling.

Door woningen tot NOM woning te maken worden (bijna) alle bedrijfprocessen in een corporatie geraakt, van vastgoedontwikkeling tot het verhuurmutatieproces. En voor een individuele corporatie is het een hele uitdaging NOM woningen goed te beheren. “De basis op orde ’ en het beheer van de gegevens moeten goed dus geregeld zijn. Een schone taak voor een ‘datagedreven corporatie’ en dat vraagt ook om duidelijkheid bij wie in de organisatie dit onderwerp is neergelegd. Een mooie taak voor de NOM-coördinator om al deze processen te overzien en op voorhand de data goed te controleren zodat deze juist verwerkt kunnen worden.

Stroomversnelling helpt haar leden bij het realiseren van hun NOM ambities en probeert de ‘angst’ of de onbekendheid bij zowel de corporaties als huurders aan te kunnen pakken. Daarnaast werkt ze samen met haar leden om na te gaan welke toegevoegde waarde er (nog meer) uit de verzamelde data kan worden gehaald. Via een Marktmonitor kan worden bekeken welke aantallen NOM woningen inmiddels zijn gerealiseerd en hoe de prognose er uit ziet. De ambitie is om in het jaar 2050 een energieneutrale woonvoorraad te hebben. In totaal staan er nu meer dan 15.000 NOM-woningen in Nederland. Dit betreft zowel nieuwbouw als renovatie. De laatste marktmonitor is nog niet uit, wel staat dit artikel al online met een sneak preview.

Voor corporaties (en dus ook voor onze CorpoNet leden) liggen er nog grote uitdagingen in het verschiet om alle door de NOM woningen opgeleverde data op juiste, eenduidige en bruikbare manier vast te leggen.
CORA, VERA en het recent ontwikkelde processenboek zijn hierbij onmisbare ‘tools’.
CorpoNet en Stroomversnelling hebben al veel gezamenlijk ontwikkeld, zie bijvoorbeeld het themablad corporatierpocessen. Die handreiking zal worden opgenomen in de CORA en VERA architecturen zodat ook ICT leveranciers daar mee aan de slag kunnen. CorpoNet en Stroomversnelling werken op dit terrein samen omdat ze allebei ‘Kennis moet je Delen’ hoog in het vaandel hebben staan. Digitalisering kan op die manier worden aangewend om de verdergaande verduurzaming van het corporatiebezit te ondersteunen.

Op de vraag met welk netwerk we tijdens de volgende Interconnectie in gesprek moeten gaan komt al snel een antwoord: Cirkelstad. We gaan – zoals altijd – op zoek naar leden van CorpoNet die bij Cirkelstad zijn aangesloten. U leest daarover in de volgende aflevering.

 

* ‘Bepaalde voorwaarden’ bestaat uit:
– Een gegarandeerde binnentemperatuur en voldoende energie om die te realiseren
– Voldoende energie om te voorzien in de tapwaterbehoefte
– Een huishoudelijke elektriciteitsbundel