Interconnectie: Aflevering 3

CorpoNet – Zuidwestsamen Werkt een Flow regio-netwerk van corporaties die samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers
Een gesprek met CorpoNet-lid Beveland Wonen; in persona met Judith Danckaert en John Mol (beide HRM adviseur) en Patrick Platschorre (Verandercoach)
Een online ontmoeting om kennis te delen en in een open gesprek elkaar te vertellen wat onze drijfveren zijn in de samenwerking met andere corporaties.

Beveland Wonen is een woningcorporatie die is ontstaan na een fusie tussen RWS partner in wonen en R&B Wonen. Met circa 11.000 woningen zijn zij in Zeeland één van de grootste woningcorporaties.
Beveland Wonen > De nieuwste woningcorporatie van Zeeland! staat er op de homepage; omdat ‘de grootste’ zo snoeverig klinkt. En omdat er ook heel wat vernieuwd is: de naam, de huisstijl, de website, maar ook nieuwe werkwijzen en toch heeft de huurder er nauwelijks iets van gemerkt. Dat vinden ze een compliment. Dat je zo’n operatie toch min of meer geruisloos kunt uitvoeren.
Er werd er overgegaan op een nieuw ERP systeem. Dat traject werd al wel ruim voor de fusie ingezet. Want kennis bundelen en systemen verbinden is iets waar ook een aantal Zeeuwse corporaties de voordelen van inziet. Wederom hebben de huurders hiervan weinig gemerkt. Wat ze straks wel gaan merken is het nieuwe klantsysteem, Kubion. Op de website komt straks een klantportal, waar de huurder zijn zaken zelf online kan regelen. Ook hierin werkt Beveland Wonen samen met een aantal andere corporaties, samen het wiel uitvinden is nu eenmaal slimmer. Dat doen ze overigens allang daar in het Zuidwesten van Nederland; op het gebied van inkoop, HR, enzovoorts. Het idee is dat je zo makkelijker werknemers kunt uitwisselen waardoor je minder kwetsbaar bent als organisatie. Stel er valt bij een corporatie iemand op de salarisadministratie uit, doordat er met dezelfde systemen wordt gewerkt, kan zo’n probleem vlot regionaal opgelost worden. Mooi vangnet. Niet alleen werknemers uitwisselen maar ook kennisuitwisseling en samen optrekken in gezamenlijke richtlijnen (stage, opleidingen) en op de arbeidsmarkt.

Op het gebied van HR is de samenwerking zelfs behoorlijk intensief. Een aantal corporaties uit de regio werkt op dit gebied samen in Zuidwestsamen Werkt (een FLOW regio netwerk). In dit samenwerkingsverband hebben de HRM-ers hun taken verdeeld over drie werkgroepen, te weten:
Werkgroep duurzame inzetbaarheid, vooral bedoeld voor activiteiten en workshops op het gebied van talentontwikkeling; de werkgroep samenwerking en werkprocessen, met bijvoorbeeld een intervisiegroep voor salarisadministrateurs, maar ook gezamenlijke stage- en opleidingsrichtlijnen; en de werkgroep vraag en aanbod. Daarnaast is er een Zuidwestsamen Werkt academie, een online leerportaal in samenwerking met DCA.

De regio vergrijsd meer dan het Nederlandse gemiddelde, al is dat nu aan het veranderen, wellicht door de pandemie en het thuiswerken. Want wat maakt het uit van waaruit je thuiswerkt! De werkgroep ‘vraag en aanbod’ zet zich in om het aanwezige talent in de regio houden en nieuwe talenten te werven. Niet als solitaire woningcorporatie, maar als aantrekkelijke sector voor de Randstedelingen.

Zeeland kampt ook met een woningtekort, merkbaar aan de spanningen op de woningmarkt. Steeds meer Zeeuwse huizen worden flink boven de vraagprijs verkocht. Waarmee duidelijk wordt dat wonen buiten de Randstad in populariteit stijgt. Die kentering op zich is gunstig voor beide partijen, maar Nederland staat nog steeds voor een groot probleem en vooralsnog is er geen nieuw kabinet. Afijn Beveland Wonen doet wat het kan, ook op het gebied van tiny-housing. Een mooie proef om uit te vinden waar de behoefte van bepaalde doelgroepen liggen.

Digitalisering
De digitale vaardigheden van de huurders zijn vaak behoorlijk divers, dat ervaren ze ook bij Beveland Wonen. Dus daar waar enerzijds steeds meer gedigitaliseerd wordt, zijn ze zich bij Beveland Wonen bewust dat er altijd meerdere mogelijkheden naast elkaar zullen bestaan. Met de nadruk misschien wel op de kwetsbare groep die niet mee kan komen in deze meer en meer digitale maatschappij. Voor degenen die wel hun weg weten te vinden is steeds meer dienstverlening in de vorm van apps. Neem qlinker een volledig digitale woningcorporatie (initiatief van Mitros/Utrecht), waar je al je woonzaken regelt met één app. Maar juist de groep die hier niet mee overweg kan, of wil, die behoeft aandacht en daar houdt Beveland Wonen rekening mee. Daarnaast weten ze bij Beveland Wonen ook dat je niet meer om nieuwe technologieën heen kunt en gaan ze daar ook, misschien niet als trendsetters, maar zeker de trend volgend in mee.

Ook medewerkers hebben te maken met digitalisering. Voor Beveland Wonen is daarom de samenwerking in Zuidwestsamen Werkt waardevol. Vandaaruit worden diverse workshops gegeven waarin medewerkers hun 21e -eeuwse vaardigheden ontwikkelen, daarnaast heeft iedereen een training ‘privacy’ doorlopen waarmee bewustwording onder de medewerkers is gecreëerd. En ook zelf moeten ze alert blijven, beamen Judith en John. Want voor je het weet ligt er iets op straat.

Tip van Henk: hij hoorde van een corporatie dat ze eens in de x periode een DDD = data deletion day houden. Gezellig met koffie en taart, alle gegevens wissen die niet meer relevant zijn.

Voor nieuwe medewerkers zijn bijvoorbeeld verschillende leerlijnen en een uitgebreid inwerkprogramma ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld een interne specialist van Tobias AX uitleg geeft over hoe je daarmee werkt en van de andere systemen geven de kerngebruikers de nieuwe medewerker de nodige informatie hoe ermee gewerkt wordt. Uiteraard is er tijdens het hele inwerktraject aandacht voor de bewustwording op het gebied van privacy en security.

Ook bij Beveland Wonen geldt dat er nieuwe apps en updates van systemen komen, die nieuwe vaardigheden met zich meebrengen. Patrick als verandercoach heeft daar bij uitstek mee te maken en ervaart vaak weerstand bij mensen. Hij geeft aan dat het accepteren en het ondergaan van een verandering verschilt van mens tot mens en dat is iets wat we terug zien in de hele maatschappij. Verandering van werkwijze gaat bijna nergens zonder slag of stoot. En vaak is het bij veranderingstrajecten zo, dat er geen aandacht is voor de individuele medewerker. Terwijl het juist daar begint. Patrick maakt als verandercoach de individuele medewerkers bewust van hun veranderingscapaciteit en vergroot deze waar nodig. Alleen training en opleiding is niet voor iedereen voldoende. En systemen kunnen nog zo mooi uitgedacht zijn als medewerkers er niet goed mee omgaan heb je er meer last dan profijt van en al helemaal als door verkeerd gebruik privacygegevens op straat komen te liggen.
Henk herkent dit zeker, hij was ooit zelf IT-er, de functionaliteit van een systeem volledig laten benutten door medewerkers is zeg maar uitdagend..
John herinnert zich nu de digitale loonstrook, een lang gekoesterde wens bij voorgangers van Beveland Wonen die niet zomaar gerealiseerd kon worden want … weerstand. Maar op zeker moment dacht men we bieden het gewoon digitaal aan en degene die het perse geprint wil hebben kan daar om vragen. En ja daar moest iedereen even aan wennen, maar dat ging eigenlijk best snel. Tegenwoordig is er een app en nu vragen mensen zelf ‘Hé zou ik er ook dat en dat mee kunnen?” of ‘Waarom kan dit nog niet?’. Veranderen gaat nog steeds niet vanzelf, soms moet je het ook wat organisch laten gebeuren, op andere momenten moet je er wat harder aan trekken. Zo raken we met elkaar meer gewend aan het feit dat de wereld snel verandert.
Patrick vult aan dat er bij Beveland Wonen door het nieuwe ERP systeem, de fusie, nieuwe werkwijzen én ook daar natuurlijk corona en thuiswerken, veel veranderd is voor de werknemers. Waar een ieder op zijn eigen wijze mee omgaat. Patrick heeft vanuit zijn expertise aandacht voor het maken van ruimte, vaak in het hoofd, soms letterlijk in de (werk)omgeving, zodat er bereidheid voor verandering(en) ontstaat en werknemers veerkrachtiger worden. Judith vertelt dat Patrick een zeer welkome aanvulling is op HRM, de mensen weten hem echt te vinden. Overigens ontkomen ook Judith en John niet aan de digitalisering, want inmiddels is er een digitaal personeelsdossier. Dus niet meer naar de archiefkast voor de fysieke map, maar een digitaal dossier waar ook de medewerker zelf bij kan. Dat scheelt letterlijk ruimte én papier.

Tot slot kijken we naar de mogelijkheid om elkaar als netwerk te versterken. In Zuidwestsamen Werkt werken corporaties samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In CorpoNet werken corporaties samen op het gebied van digitalisering (referentie(proces)architectuur, gegevensmodel en informatiebeveiliging/security). Samenwerken en het delen van kennis zijn sterke overeenkomsten en beide werken we op eigenwijze aan ‘morgen’. Door deze geslaagde digitale ontmoeting zijn we meer over elkaar te weten gekomen en wie weet waar onze wegen zich weer kruisen? Wellicht op één van Henks wandeletappes op zijn Rondje Nederland!

Rest nog de vraag: welk netwerk zoekt Beveland Wonen uit voor een volgende Interconnectie?
Er kan gekozen worden uit: De Vernieuwde Stad (DVS), C8 Limburg, KLIMMR Utrecht, 3-Twentse en Stroomversnelling.
Na kort overleg kiezen Judith, John en Patrick voor Stroomversnelling en zij zien graag deze vraag aan bod komen in de volgende aflevering: Wat zijn de ambities, grootste successen en uitdagingen binnen de samenwerking tussen de verschillende partners binnen Stroomversnelling?
Dus gaat Henk op zoek naar een CorpoNet lid dat ook lid is van Stroomversnelling. Wordt vervolgd!