Informatiebeveiliging, blijf alert!

Helaas horen we vaker dat er privégegevens van mensen in verkeerde handen terecht komen wegens het niet goed op orde hebben van de bescherming van deze data. Maar de hack bij collega woningcorporatie Stadgenoot trof ons bijzonder. Natuurlijk leven wij in eerste instantie mee met de mensen om wiens gegevens het gaat, maar ook Stadgenoot valt een deel van ons medeleven toe. Dit wens je niemand toe, aan beide zijden niet.

We moeten dus nog alerter zijn. Aan producten ontbreekt het niet. Michiel van Wezel (Aedes) berichtte er al over dat zij een routeplanner AVG hebben ontwikkeld en CorpoNet heeft een Baseline Informatiebeveiliging Corporaties kortweg BIC ontwikkeld. En natuurlijk zijn er diverse commerciële producten en professionals die ons hierbij kunnen helpen.

Waar winst op te behalen valt, is het delen van onze ervaringen. Zeker zo’n ervaring van Stadgenoot, doet ons de noodzaak beseffen van voortdurende aandacht voor informatiebeveiliging. Hier een platform voor bieden is bij uitstek een rol voor CorpoNet, die we graag oppakken. We gaan op korte termijn met een aantal relevante partijen in overleg hoe we hier het best vorm aan kunnen geven en koppelen dit zo snel mogelijk aan jullie terug.

Blijf intussen alert, lees nog een keer de uitgave Veiligheidsbewustzijn en informatiebeveiliging bij woningcorporaties van Albert van Heugten  en/of schrijf je in voor de KennisBite van donderdag 4 maart, een online hack-demo door Fox-IT