In Noord was de BBB Windstrekensessie een succes!

De BIC Building Blocks zijn af! En om deze te presenteren organiseren Audittrail en CorpoNet Windstrekensessies door heel Nederland. Op 13 februari vond de derde windstrekensessie plaats bij Woningcorporatie Lefier in Groningen voor de regio Noord. Ook voor Audittrail was het een thuiswedstrijd, aangezien het kantoor Groningen van Audittrail in hetzelfde gebouw is gehuisvest. Deze editie van de windstrekensessie was nog specialer; het was tegelijk een evenement in het kader van de focusgroep Woningcorporaties van de Stichting Samenwerking Noord.

Door de combinatie van diverse sprekers en publiek vanuit uiteenlopende functies en verschillende corporaties werd het een sessie waar iedereen iets nieuws uit haalde.

Inzichten

Als eerste sprak Arjen de Vries (Lefier) over Samenwerking Noord en de missie die ze hebben om medewerkers te verbinden in Noord Nederland die werken met IT. Hierna vertelde Arjen over  CorpoNet, haar motto (kennis moet je delen) en welke diensten en samenwerkingsverbanden CorpoNet faciliteert om zo corporaties te helpen IT en IT-beveiliging te optimaliseren.

Vervolgens vertelde Bert Moorlag (UMCG) over informatiebeveiliging. Zo benadrukte hij het belang van kwaliteitsaspecten en dat de focus op risicobeheersing moet liggen. Met het gebruik van de PDCA-cyclus en de A3 methodiek kan er een gedegen jaarplan opgesteld worden, maar vooral sturing gegeven worden op informatiebeveiliging binnen de organisatie.

 

Divers publiek 

Jorrit van de Walle (Audittrail) vertelde als laatste over de BIC Building Blocks: de opzet, het bestaan en de werking van de zes ‘hapklare brokken’ (de ISO standaard heeft 18 hoofdstukken, de BBB heeft deze samengevat in zes aandachtsgebieden) waarmee corporaties de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) kunnen implementeren. Onder de aanwezigen waren zowel security officers, privacy officers als controllers van woningcorporaties, maar er waren ook aanwezigen uit andere branches om inspiratie op te doen. Deze combinatie van de verschillende invalshoeken leverde leuke discussies op, die we naderhand tijdens de gezamenlijke lunch voortzetten.

 

Komt u ook?

Wij bedanken Lefier voor de gastvrijheid en kijken alvast uit naar de voorlopig laatste BBB Windstrekensessies. De voorlopig laatste sessie vindt plaats op 19 februari bij De Woonplaats in Enschede, waarbij u van harte welkom bent! Voor meer informatie en inschrijven kijkt u op www.bicbuildingblocks.nl/windstrekensessies.