Heisessie op veengrond

Afgelopen vrijdag 25 juni hield het bestuur van CorpoNet en de drie ondersteuners (ambassadeur, communicatie en secretariaat) een heisessie. Na zo’n anderhalf jaar van online vergaderen was het goed om elkaar weer eens ‘in het echt’ te zien. En af en toe met elkaar over de toekomst nadenken is geen overbodige luxe. CorpoNet bestuurders werken namelijk ook bij woningcorporaties. Het besturen is dan ook geen dagelijks werk en voor je het weet ben je zo opgeslokt in dagelijkse besognes dat qua besturen alleen het noodzakelijk gedaan wordt.
De locatie was het kantoor van Woonpartners Midden-Holland (Waddinxveen) alwaar voorzitter Marcel Rog zijn dagelijkse taken uitvoert (maar ook vanuit huis natuurlijk).

CorpoNet heeft wat naamsbekendheid betreft nog wat te wensen. BIC, CORA en VERA zijn redelijk ingebed in de sector, maar dat die producten bij CorpoNet vandaan komen is nog niet algemeen bekend.

CorpoNet is een vereniging, maar de verbinding met de leden is minder sterk dan in het verleden. Soms hoor je nog: oh ja NetwIT, dat was leuk, mooie locaties (Fort bij Vechten, Nationaal Militair Museum, Lelystad Airport, ArenA) leuke bijeenkomsten.
Maar de laatste jaren merken we dat zulke bijeenkomsten vooral bezocht worden door leveranciers. Terwijl we juist samen met onze leden invulling willen geven aan doelstelling van de vereniging. (Zie statuten)

Daarnaast lopen we aan tegen het feit dat het ontwikkelen en beheren van met name VERA met een redelijk hoge financiële last gepaard gaat.
CorpoNet ontwikkelt haar producten vooral samen met de sector, het voor-en-door concept. Dat was tot drie jaar terug ook zo bij VERA (werkgroepen). Maar de vraag naar een volledig uitgewerkte gegevens- en berichtenarchitectuur van goede kwaliteit klinkt steeds harder. Dan is input van externe expertise (architecten) nodig en dat brengt kosten met zich mee.

Tevens worden de drie sector standaarden ontwikkelt als open standaarden. Het grote voordeel is dat deze open standaarden zorgen voor keuzevrijheid van applicaties (hergebruik); want dat is een belangrijk kenmerk van open standaarden: die zijn niet software-specifiek.
In CorpoNet zijn lang niet alle Nederlandse woningcorporaties verenigd. Daar zit een discrepantie; iedereen mag de open standaarden gebruiken, maar niet iedereen draagt bij.

Na een dag van stellingen, woordwolken, gedachtes – en kennisdelen is het bestuur gekomen tot drie pijlers: governance, productontwikkeling en marketing. Deze domeinen worden de komende tijd uitgewerkt door de bestuurders en we streven ernaar deze uitwerking begin 2022 (tijdens de ALV) met onze leden te delen.

• Governance: Marcel Rog, Gijsbert Mulder en Roland Schweigl
• Productontwikkeling: Arjen de Vries en Jan Fock
• Marketing: Leen Spaans, Henk Korevaar en Laurike de Lange
NB: De laatste twee zijn geen bestuurslid, Henk is ambassadeur en Laurike verzorgt de communicatie voor CorpoNet. Saskia Heister (secretariaat) ondersteunt daar waar nodig.

Uiteraard neemt CorpoNet in september ook weer deel aan CorporatiePlein 2021. Dus als je vragen hebt aan het bestuur over genoemde zaken kun je die daar zeker stellen en met ons daarover in gesprek gaan. Wil je al eerder een vraag stellen of opmerking maken dan kan dat ook via info@corpornet.nl