Een betrokken bestuurder

Albert van Heugten, Wonen Zuid, betrokken bij NetwIT/CorpoNet van 2010 tot 2020
2010-2013 lid bestuur | 2013-2017 voorzitter | 2017-2020 penningmeester

Een betrokken bestuurder

Als je je tien jaar lang inzet voor een vereniging dan kun je gerust van betrokkenheid spreken. Wat maakt dat iemand zo begaan is met die vereniging, in dit geval CorpoNet genaamd? Dat willen we graag weten van Albert van Heugten.
Tijdens de afgelopen ALV in februari 2020 trad Albert voor het laatst op voor CorpoNet om de cijfers van 2019 van een toelichting te voorzien. Daarna viel het doek en zette Albert een punt achter tien jaar tomeloze inzet. Natuurlijk werd er afgesproken elkaar niet uit het oog te verliezen, we houden contact, we bellen, we mailen …. afijn herkenbaar en zeker gemeend, maar in de praktijk soms lastig vol te houden. Zeker als niet heel lang daarna Nederland in een intelligente lockdown gaat.
En als dan ook nog blijkt dat Albert zelf door koorts en griepverschijnselen zijn werk bij Wonen Zuid tijdelijk moest staken, wordt een fysiek interview afnemen onhaalbaar. Gelukkig is Albert inmiddels opgeknapt en blijkt de schriftelijk variant van een interview ook prima te werken. Lees hieronder het vraag en antwoord spel.

Albert je bent in 2010 bestuurslid geworden bij CorpoNet, toen nog NetwIT geheten. Kun je vertellen wat toen je drijfveer om toe te treden tot het bestuur van deze vereniging was?

Kennis delen, halen en brengen. In 2010 had ik inmiddels 27 jaar corporatie ervaring op de teller, waarvan 20 in de IT-functie. Mede door een fusiegolf rond het jaar 2000 was ik gepokt en gemazeld als het gaat om IT-projecten waarbij standaardisatie en uniformering uitganspunten waren. In 2010, het moment waarop Luc Wolfs me kwam vragen het stokje van hem over te nemen, zat ik midden in een ERP implementatie. Het was mijn ervaring, of mijn beeld daarbij, waarvan ik dacht… dat moeten we delen.

In jouw periode als voorzitter zijn er drie delen uit de reeks Kennis moet je delen verschenen. Die geven globaal aan wat er in die tijd speelde. Is er sindsdien veel veranderd in de sector? Bijvoorbeeld is het ‘gat’ tussen business en I(C)T inmiddels gedicht?

  • (2014) Een andere kijk op informatiebeleid, theorie en praktijk bij woningcorporaties
    Samengesteld door Joop Schoppers, Leen Spaans en Edwin Timmerman

Bij de totstandkoming van dit boekje zat ik meer op de achtergrond, als opdrachtgever vanuit het bestuur, maar niet in de penvoering of meelezend. Kijk je terug door de bril van vandaag dan zie je dat er veel ontwikkeling is geweest, misschien wel omdenken. Traditioneel kwam IT veelal met de boodschap ‘wij weten wat goed voor je is’ in plaats van luisteren naar wensen en noden van de gebruikersorganisatie. Het was Rik Maes (Hoogleraar UvA) die met zijn negen vlaks model op zak informatiemanagement betekenis gaf. In beginsel door te spreken over ‘the gap’ tussen Business en IT. Het zogenoemde Business-IT Alginment. Maar juist die term vergroot die gap, en dat heeft men ook ingezien. Het gaat om Business en IT te verbinden, samenwerking. Business is IT, in plaats van een vergrootglas op verschillen.

  • (2015) Functioneel beheer: goed georganiseerd? Een onderzoek naar theorie en praktijk
    Auteur: Nellian Lensink

Juist die verbinding kan gemaakt worden door adequaat ingericht functioneel beheer. Mijn mede studente Nellian – toentertijd nog verbonden aan Lefier – schreef haar MBI thesis over dit onderwerp. Een thesis die meer dan actueel is op inhoud. Want we zijn er nog lang niet. Binnen de corporaties zijn uiteraard grote verschillen, dat bleek ook uit haar onderzoek, maar die zijn er nog steeds. Van IT – of liever ICT – wordt veelal gedacht, en zo wordt men ook vaak nog gevraagd of benaderd door de top – alsof IT alleen maar een technisch aspect heeft. Dat goed informatiemanagement, ondersteund door optimaal FB, alignment bewerkstelligd wordt niet altijd gezien. Maar er is meer dan een mobieltje of een pc die het doet. Je bent niet klaar als je ERP beschikbaar is, je bent pas klaar als je ERP je Business optimaal ondersteund, als het geaccepteerd en geadopteerd is, als je proceshuishouding optimaal is gericht op je IT, en andersom.

  • (2016) ICT-uitbesteding bij Woningcorporaties. Een onderzoek naar theorie en praktijk
    Auteur: Walter Wittkamp

In die context sorteerde de MBA-thesis van Walter voor op wat we nu – voorzichtig – herkennen als een trend in de corporatiebranche. Meer en meer gaan corporaties haar eigen mensen (IT-Sourcing) richten op de voor de business relevante zaken. Op dat wat IT binnen de corporatie onderscheidend maakt. Ik weet, ik chargeer het, maar IT zou net als water uit de kraan het gewoon moeten doen. Wat maakt dan het onderscheid in de corporatie… proces- en materiekennis, begrip van het jargon, inzicht in het werk, inzicht in de besturing van de organisatie. Al met al concludeer ik dat CorpoNet mooi op tijd was deze onderwerpen op de agenda te zetten. Het nieuwe informatiehuis van de corporaties is getekend, mede door de inzet vanuit CORA en VERA, vanuit een goed Informatiemanagement invulling geven aan – dichtbij georganiseerd – functioneel beheer en de IT-ers binnen de corpotaties in hun kracht zetten maakt het succesvol. Dat moet alleen met nog meer verbinding, collegiaal en vanuit een geformaliseerde structuur.

In 2017 verscheen er een deel van jouw hand, de basis was jouw MBI thesis die in gepopulariseerde vorm verscheen onder de naam: Veiligheidsbewustzijn en informatiebeveiliging bij woningcorporaties. Een onderzoek naar theorie en praktijk
Daarnaast was je actief betrokken bij de ontwikkeling van zowel de BIC als de BIC Building Blocks. Hoe staat het met het huidige veiligheidsbewustzijn en IB bij woningcorporaties?

Exact is het moeilijk te zeggen, dat willen we dit jaar nog eens opnieuw meten door het onderzoek te herhalen. Maar één ding is duidelijk; de ontwikkeling van de BIC, opgevolgd door de BBB en ondersteund door het 11e boekje heeft betekenis. We zien zondermeer vraag en voortgang. Corporaties geven veelal aan te werken aan IB of IB-beleid, al dan niet aangejaagd door de AVG.

Tijdens jouw periode als penningmeester van CorpoNet heb je de transformatie van het initiatief CNV (Cora-Netwit-Vera) tot het huidige CorpoNet meegemaakt. Daarna is de BIC vernieuwd, de CORAwiki ontwikkeld en heeft VERA een flinke groei doorgemaakt. Dat alles heeft best wat geld gekost, terwijl de contributie alleen geïndexeerd is. Zijn de ambities van CorpoNet met de huidige financiering (ledengeld) nog wel haalbaar?

CorpoNet gaf het laat vorig jaar al aan in de met corporaties gedeelde visie. Met zijn allen besteden we een enorm bedrag aan IT, maar juist doordat we onze pijlen niet op het zelfde doel richten zwabberen we wat in de rondte. Uiteraard er gebeuren hele mooie dingen, maar dat zijn vaak projecten op één plek, voor één corporatie. Met een beetje geluk ontwikkelen we vanuit de samenwerking, en gelukkig zien we dat steeds meer. Maar toch nog veel te weinig.

Sectoraal geven we miljoenen uit aan de besturing, beleidsvorming ed. Maar voor de ontwikkeling van architecturen en standaarden moeten we met de centenbak rond. Maar het is géén draaiorgel. Het is het betaalbare woongenot van 2,4 miljoen huishoudens.
CorpoNet doet het maximale met de middelen die ze beschikbaar heeft, maar het lijkt een beetje op een twintigjarige puber die wat zakgeld krijgt. Maar deze jong volwassene moet en gaat doorpakken, dat kan die, en dat vereist serieuze funding en misschien ook wel een herinrichting van het werkapparaat. Ik ben er van overtuigd dat als we met zijn allen 1 euro per verhuurbare eenheid (per jaar) spenderen aan CorpoNet (ontwikkelingen) dat we die euro dubbel en dik terugverdienen in de alsmaar stijgende exploitatie.

Tot slot heb je nog een advies voor CorpoNet?
Blijf zitten en professionaliseer. Vier je zegeningen, ben trots en laat zien wat je waard bent!

Dank Albert dat je je ‘oude’ netwerk een hart onder de riem steekt! Deze uitdrukking komt uit het soldatenleven en daarom sluiten we af met een dapper: wij strijden moedig voort. Want wij geloven in onze rol van open source kennisplatform, maar om die goed te kunnen vervullen zijn we afhankelijk van onze leden. Meer leden, meer input. Meer input, meer kennis en expertise. Hoe meer kennis en expertise, hoe slimmer, breder en duurzamer de oplossingen die we samen bedenken. Dat is zeker een strijd waard!