De samenwerkingsovereenkomst ligt getekend klaar

Zittend aan tafel vlnr: Jeroen Pepers (directeur Aedes), Marcel Rog (voorzitter CorpoNet) en Jurgen de Ruiter (voorzitter Stichting VERA)
Staand vlnr: Jan Fock, Roy Bakker, Roland Schweigl, Gijsbert Mulder, Michiel Stornebrink, Michiel van Wezel

En als ook de leden van Aedes groen licht geven tijdens het Aedes-congres van 9 juni, dan is de aftrap gedaan en kan de nieuw op te richten organisatie voor standaarden echt van start. Allereerst zal dit een afdeling onder de vleugels van Aedes worden.

Als we er als sector allemaal in geloven en aan bijdragen, dan is een zelfstandige organisatie het uitgansgpunt. Zo bewerkstelligen we met elkaar een sector die digitale vraagstukken professioneel kan oppakken, elektronische gegevensuitwisseling realiseert met gebruik van de standaarden die er zijn en die standaarden in samenspraak met corporaties en softwareleveranciers verder ontwikkelt. Kortom dan hebben we de regie op onze standaarden.

Terug naar het begin. De samenwerkingsovereenkomst tussen Aedes-CorpoNet-VERA die hieraan ten grondslag ligt, is op maandag 23 mei getekend. Een belangrijke stap; een stap die ook inhoudt dat VERA, qua ontwikkeling en het beheer, vanaf nu geleidelijk opgenomen wordt in de nieuwe organisatie. De kennis en expertise van het VERA-architectuurteam wordt voorlopig nog volop benut, de financiering ligt vanaf 2023 volledig bij Aedes.

Stimulering van gebruik
Het grote doel van de nieuwe organisatie voor standaarden is het stimuleren van het gebruik van standaarden. Dat gaat verder dan VERA. Ketenstandaard beheert standaarden voor de bouw-, vastgoed-, onderhouds- en installatieketen, kortweg de ‘keten’ waarin woningcorporaties ook participeren. Maar ook voor het uitwisselen van gegevens met basisregistraties of bijvoorbeeld uitwisseling van verbruiksinformatie vanuit de energiesector. Digitalisering is hier volop aan de gang en standaarden helpen daarbij, zeker als we ze allemaal gebruiken.
Communicatie, ondersteuning bij implementatie en opleiding dragen ook bij aan het stimuleren van het gebruik van standaarden en zijn dan ook taken van de nieuwe organisatie. Dit alles was een droom van CorpoNet en Stichting VERA, maar onze reikwijdte was niet groot genoeg. Door samen te werken met Aedes is er een breder draagvlak ontstaan en kunnen we samen die droom verwezenlijken.

Snelle doorontwikkeling VERA
De afronding van deze fase, de ondertekening van de overeenkomst werd voorafgegaan door best wat rondetafelgesprekken, en de ruimere financiële positie maken dat het VERA-architectuurteam de roadmap nu sneller kan realiseren. Ook dit stimuleert het gebruik, immers er is steeds meer ‘geregeld’ in VERA.

Waar blijft CORA?
Die blijft voorlopig op het nest bij CorpoNet. CORA (architectuur) en VERA (standaard) worden, zoals dat tot nu toe steeds is gedaan, in afstemming met elkaar ontwikkeld. Het belang daarvan wordt door de drie betrokken organisaties breed gedragen. Evenals het belang van een professionele organisatie (voor standaarden) waar op termijn mogelijk CORA en VERA weer onder één dak kunnen bestaan.