CorpoNet – Hogeschool Utrecht

Studenten Minor Projectmanagement aan de slag met ‘No Show’ vraagstuk

Hoe het ooit zo is gekomen moet Henk Korevaar zelf maar eens uitleggen. Dus vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! Want wederom buigen studenten zich over een vraagstuk wat in de corporatiesector speelt.

Het vraagstuk omvat het ‘no-show’ probleem. Als volgt omschreven in het (voor)onderzoeksverslag:
Ongeveer 2% van de gemaakte afspraken met huurders van woningcorporaties eindigt in een no-show (Portaal, 2021). Een no-show is de Engelse term voor ‘niet-verschijnen’. Het betreft mensen die een afspraak maken, maar om een of andere reden niet komen opdagen. […] Als we naar dit project kijken, waarbij huurders een afspraak maken voor een reparatie, maar vervolgens niet thuis zijn. Noemen ze dat een no-show.

De studenten zijn afkomstig van verschillende opleidingen en verschillende Hogescholen, die samenwerken in de minor Projectmanagement van Hogeschool Utrecht. Zij leren tijdens deze minor plannen en organiseren, maar bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat een projectteam goed functioneert. De minor bestaat onder andere uit praktijkopdrachten voor externe bedrijven. Eén van die praktijkopdrachten werd ingevuld door Henk Korevaar. Hij legde de studenten een reëel vraagstuk voor vanuit Mitros en Portaal:
Wat is de oorzaak van no-show’s bij reparatiebezoek binnen woningcorporaties en welke aanpak kunnen corporaties hanteren om de no-shows te minimaliseren?

Een groep van vier studenten is hiermee aan het werk gegaan en heeft een aantal (geprioriteerde) oplossingsmogelijkheden benoemd. Deze ‘must haves’ en ‘nice to haves’ zijn kortgeleden doorgegeven aan een SCRUM team, die voor een eerste verdere uitwerking van deze ideeën zorgt. De uitkomsten hiervan worden weer aan het oorspronkelijke team teruggegeven, die daarmee hun onderzoeksverslag verder kunnen afronden.
Aan het eind van de het traject zal het oorspronkelijke team een KennisBite voor CorpoNet verzorgen.

Een van de bedachte oplossingen is het inzetten van een zogenoemde ‘tracker’. Dit is een apparaat dat de positie van de monteur bijhoudt, zodat op elk moment de huurder kan zien waar de monteur – die onderweg is om een reparatie uit te voeren – zich bevindt en hoe lang het nog ongeveer zal duren voor deze aankomt. Het scrum team heeft een paar vragen die ze rond het thema ‘tracker’ graag willen voorleggen aan de leden van CorpoNet, namelijk:

• In welke mate is er gekeken naar het invoeren van een tracker-systeem, zodat de klant kan zien hoe ver de monteur weg is van het huis?
• Waarom is daar wel/niet mee verder gegaan?
• In welke mate is er gevraagd of de monteurs/vakmannen hiermee akkoord gaan?

Antwoorden op deze vragen kunnen jullie rechtstreeks sturen naar student-contactpersoon June Bloks op het email adres: june.bloks@student.hu.nl

Namens de studenten alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.