CorpoNet bestuurscolumn januari

Aan het woord: Marcel Rog (Woonpartners Midden-Holland) voorzitter

Als kersverse en zeer gemotiveerde voorzitter van CorpoNet voel ik me vereerd om het eerste voorwoord van een reeks van zeven te schrijven.

Ruim één jaar geleden ben ik in het bestuur gekomen om meer kennis te verkrijgen over digitalisering en informatievoorziening. De gedachte hiervan is tweeledig: mijn visie op en belang van functioneel beheer of informatiemanagement over te brengen, inzichten kunnen toepassen in mijn eigen werkomgeving en vooral mede richting te geven aan de vereniging. Je zit als bestuurslid dicht bij het ‘ICT-vuur’ en wat zou het mooi zijn om met elkaar (!) nog meer ervaringen te delen en die in te zetten van strategievorming tot aan beheer. De 2030-Dialoog opgesteld door CorpoNet met input van de leden, is de inspiratiebron om digitalisering binnen je corporatie verder vorm te geven. En een volwassen functioneel beheerorganisatie beslecht de informatiekloof. Kortom, we kunnen veel van elkaar leren!

CorpoNet heeft vier pijlers
• Met onze interactieve KennisBites doen wij aan kennisoverdracht binnen ons netwerk.

• CORA (proces/referentiearchitectuur) is een belangrijk product voor onze sector. Ik ben dan ook enorm trots dat dit ontstaan is vanuit de kennis, het doorzettingsvermogen en de samenwerking van CorpoNet leden. Uiteindelijk is daar een kernteam uit ontstaan die CORA ontwikkelt en beheert. Alle opgedane kennis en samenhang wordt in de CORAwiki gepubliceerd.
Referentieprocessen maken de CORA completer. Mooi om te zien hoe dit in het project Processenboek, een samenwerking tussen Corponet en Aedes met input vanuit de corporaties, nu uitgewerkt wordt. Donderdag 14 januari 2021 is het referentieprocess (huur)Incasso proces via een aftrapsessie gelanceerd.

• “Meten is weten, maar weet je wel wat je meet!” VERA vergroot de eenduidigheid van data en de uitwisseling van deze data met de gebruikte systemen. Het vergelijken van de procesprestaties tussen de corporaties vergroot onder andere het lerend effect. Ook hier was de visie en het enthousiasme van CorpoNet-leden de basis voor dit eveneens belangrijke product (standaard) voor de sector. Organisatorisch is de VERA ondergebracht in een stichting, maar CorpoNet is nog altijd zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de standaard.

• De BIC is onze stille kracht. Een mooi product, wederom ontstaan uit vruchtbare gedachtewisselingen tijdens CorpoNet bijeenkomsten. Ook dit betreft een standaard, specifiek om de informatiebeveiliging te beheren en naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Jaarlijks wordt deze standaard verder uitgebreid en geactualiseerd.

Twee leden van het CorpoNet-bestuur zitten ook aan de bestuurlijke tafel (sectorale paraplugroep) bij Aedes. Hierin worden strategische ontwikkelingen rondom digitalisering gedeeld en waar nodig acties uitgezet.

In 2021 gaat CorpoNet met en voor haar leden een meerjarenprogramma opstellen en worden medewerkers van verschillende disciplines hierin betrokken. Word vervolgd.
Te beginnen bij onze ALV op 11 februari. Heb je je nog niet aangemeld … nu doen. Want samenwerken aan iets wat je niet alleen voor elkaar krijgt levert waardevolle informatie op.

Ik ontmoet jullie dan ook graag online op 11 februari, tot dan!